Organizátoři

Statutární město Třinec, odbor ŠKaTV

Hlavní organizátor celoměstské prázdninové hry. Statutární město Třinec významně podporuje aktivity zaměřené na volný čas dětí a mládeže a touto akcí přispívá k vytváření partnerství města a neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Společně s městem jsou hlavními organizátory prázdninové akce Prázdniny v 3nci Knihovna Třinec a Dům dětí a mládeže.
Kontakt: Romana Ševečková, tel: 558 306 195
e-mail: romana.seveckova@trinecko.cz


Knihovna Třinec, příspěvková organizace města

Třinecká knihovna, to není jen půjčování knih a velkého množství her, ale také spousta dalších aktivit. Každoročně zde proběhne téměř 400 akcí pro děti, například čtenářské lekce pro školy a školky, různé netradiční soutěže či odpolední volnočasové kluby MRKni nebo Čteme s nečtenáři. S knihovnou můžete zažít Pohádkový les, Večerníčky naživo, nocování v knihovně a jiná pohádková dobrodružství. A také je možné, že v Knihovně pro děti potkáte knihovnického vlčka, se kterým ale rozhodně nezvlčíte! Knihovna je zkrátka skvělým místem, kde můžete trávit volný čas. Přijďte se přesvědčit!
Kontakt: Martina Wolna, tel: 558 999 100, 776 334 278
e-mail: knihovna@knihovnatrinec.cz


Kino Kosmos, příspěvková organizace města

Kino Kosmos je jednosálové kino v centru města Třinec. Kino má moderní technické vybavení...digitální projektor, zvukový systém Dolby Surround 7.1. Rozměr filmového plátna 4,5 x 11 m a pohodlná čalouněná sedadla zajišťují návštěvníkům kina příjemné prostředí, ve kterém si mohou naplno vychutnat filmová promítání - ročně jich je na 60 tisíc. Kromě běžného promítání pořádá kino i spousty různorodých akcí jako např. Cestovatelské kino, Dámské jízdy, Dětský filmový klub Bijásek, kino Senior, letní kino apod.
Kontakt: Regina Szpyrcová, tel: 558 996 700
e-mail: pokladna@kinokosmos.cz


Dům dětí a mládeže Třinec (DDM), příspěvková organizace města

DDM je volnočasová organizace pracující s dětmi, mládeží, ale i s dospělými členy. Nabízí přes 100 kroužků nejrůznějšího zaměření od výtvarných, sportovních, přes technické až po sólový zpěv. Kroužky vedou zkušení, kvalifikovaní vedoucí (trenéři, lektoři, učitelé…) Dále nabízí dětem pestrou škálu nejrůznějších akcí a prázdninových činností. Motto: Kdo si hraje, nezlobí.
Kontakt: Zdeněk Walach, tel: 558 989 010
e-mail: reditel@ddmtrinec.cz


ADD lead

ADD lead je parkourová organizace. Věří, že parkour je skvělou průpravou pro každodenní život – překonávání překážek totiž člověka neposune pouze fyzicky, ale především psychicky. Pokud to parkouru dovolíme, může nás skvěle naučit, jak se vypořádat s překážkami, které nás potkávají každý den. A přesně tuto myšlenku se organizace snaží předávat skrze své aktivity. Organizace vede pravidelné tréninky a lekce, pořádá workshopy pro školy a veřejnost, organizuje příměstské i pobytové tábory, nabízí exhibice a show a v neposlední řadě pořádá kurzy pro trenéry.
Kontakt: Patrik Gabryš, tel: 776 266 199
e-mail: gabrys@add-lead.cz


Awana - dětský klub (Církev bratrská)

Awana je ve zkráceném názvu mezinárodní misijní organizace pro děti (Awana International), která má svou pobočku Awana ČR v České republice. Awana je také klubový křesťanský program realizován pod záštitou křesťanského sboru upravený pro jednotlivé věkové kategorie od prvňáčků po sedmáky. Kromě křesťanských hodnot vede děti ke vzájemné úctě a kamarádství prostřednictvím sportovních her a soutěží ve čtyřech družstvech.
Kontakt: Daniel Konderla, tel: 605 180 234
e-mail: danielkonderla@volny.cz


BUNKR, o. p. s.

Nezisková organizace BUNKR byla založena v roce 2003. Již téměř 20 let naši hlavní odbornou činnost zaměřujeme na děti a mladé lidi a také jejich rodiny. (Klub Bunkr, Streetwork v Třinci, Komunitní práce, …) Speciálně na ty, kteří čelí nesnadným sociálním situacím. Soustředíme se na prevenci rizikového chování, vidíme větší efekt v řešení příčin než následků. Klademe si také za cíl ovlivňovat způsob trávení volného času (Hudební zkušebna Bunkryt, Taneční skupina). Organizace rovněž poskytuje odborné činnosti určené rodinám (Služby pěstounům).
Kontakt: Darina Brzežková, tel: 734 178 555
e-mail: brzezkova@bunkr.cz


Como-3 gym (Klub thajského boxu)

Como-3 gym je profesionální škola thajského boxu, která má své pobočky v Třinci, Ostravě i Frýdku-Místku. Základnu klubu tvoří přes 300 aktivních členů a skládá se z profesionálních zápasníků, amatérských bojovníků, ale také z vrcholových sportovců, dále pak z mužů, žen i dětí, kteří trénují pouze rekreačně a pro zábavu. Škola pravidelně pořádá profesionální galavečery Aréna a Bitva o Futurum a také amatérské turnaje pod názvem Ludus War. Taky uspořádala první ročník turnaje ENFUSION v naplněné Werk Aréně. Trenér Martin Vaňka se stal v roce 2017 Stříbrným trenérem roku (napříč sporty v soutěži 3000 trenérů z ČR) vychoval za existenci klubu 3 x Mistra světa, Mistra Evropy, získal 15 titulů Mistra České republiky, titul Šampion Euroligy a v roce 2014 vybojoval dva tituly Mistra ČR a Vicemistra ČR v bojovém umění Sanda (čínský box). Khru Vaňka taktéž sestavuje tréninky pro hokejisty HC Ocelářů Třinec, taneční klub ELÁN, kteří k němu doplňkově docházejí na thajský box.
Kontakt: Martin Vaňka, tel: 774 443 044
e-mail: como-3@seznam.cz


FK Třinec z.s.

Fotbalový klub má 100letou tradici (rok založení 1921) a patří mezi nejlepší kluby v České republice. Téměř 350 aktivních fotbalistů je rozděleno do 14 družstev a účastní se vrcholových soutěží Fotbalové asociace České republiky. Klub se snaží zajišťovat co nejlepší podmínky pro výchovu budoucích fotbalistů. O děti se starají profesionální trenéři s nejvyšší trenérskou licencí. Mezi nejoblíbenější akce pro děti se řadí Den dětí, Letní kemp přípravek či Noc s fotbalem.
Kontakt: Petr Sostřonek, tel: 602 965 756
e-mail: infomladez@fotbaltrinec.cz


Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani

Základní článek se zabývá zejména ekologickou a environmentální výchovou a osvětou dětí, mládeže a veřejnosti, a to zejména formou organizování činnosti dětských oddílu, klubu pro mládež a dalších volnočasových aktivit. Za tímto účelem pořádá zejména víkendové akce, tábory a pobyty v přírodě, přednášky a besedy, výstavy, kulturní a jiné akce. Hnutí Brontosaurus je český spolek, který propojuje smysluplnou dobrovolnickou práci se zážitky a zkušenostmi „na celý život“. Hnutí má více než čtyřicetiletou tradici, viditelné úspěchy, jasné cíle a více než 1 000 hrdých členů, kteří za ním stojí. Působí v oblasti ochrany přírody, práce s mládeží a zážitkové pedagogiky, pořádá pravidelné akce a tábory (pod názvem Prázdniny s Brontosaurem) zejména pro studenty, ale i pro mladší děti či rodiče s dětmi. Každoročně dobrovolníci s „Brontosaurem“ vyrážejí kosit orchidejové louky, sázet stromy, opravovat hrady nebo třeba stavět školu v Himálajích.
Kontakt: Johanna Szpyrcová, tel: 558 306 195
e-mail: johanna.szpyrcova@seznam.cz


Charita Třinec

Charita Třinec je neziskovou organizací, která v Třinci a okolí zajištuje služby a činnosti k pomoci a podpoře seniorů, osob s omezením, jejich rodinám, stejně jako osobám v tísni a těm, kdo naši pomoc a podporu potřebují. Provozujeme Charitní asistenční službu, Půjčovnu pomůcek, Charitní bazárek, Poradnu a skupinu pro pečující apod. Naším mottem je …vytváříme prostor… pro naše klienty, pro jejich rodiny, pro naše pracovníky, pro lidi kolem nás.
Kontakt: Kateřina Rusnoková, tel: 737 837 773
e-mail: katerina.rusnokova@trinec.charita.cz


IN-LINE TŘINEC z. s.

Oddíl in-line bruslení byl založen v roce 2015. V oddíle se děti pod vedením zkušených instruktorů naučí první krůčky bruslení, pokročilejší pak zlepší svou techniku, naučí se jízdu vzad či přešlapování. Ti, kteří vydrží, mohou pokročit i k rychlobruslení na in-line bruslích a závodit tak s opravdovými závodníky. Kromě pravidelných tréninků oddíl organizuje letní příměstské tábory a volnočasové kroužky např. NERF. Máme k dispozici i ZORBING BUBLINY.
Kontakt: Ondřej Pyszko, tel: 721 446 873
e-mail: inlinetrinec@seznam.cz


Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. (KaPA)

Nezisková společnost Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. (známá pod zkratkou KaPA) nabízí pomoc nezaměstnaným osobám při hledání práce a řadu dalších bezplatných služeb pro osoby znevýhodněné, hendikepované nebo sociálně vyloučené. Posláním společnosti je poskytování veřejně prospěšných služeb a nabídka pomoci tam, kde je to potřeba. Zásadou společnosti je kvalita, vstřícnost, ochota a empatie.
Kontakt: Aneta Nogawczyková, tel: 602 401 101
e-mail: aneta.nogawczykova@kapaops.cz


Magistrát města Třince, odbor dopravy

Odbor dopravy se mimo jiné také zaměřuje na dopravní výchovu dětí a mládeže, a to především organizováním dopravních soutěží v rámci BESIPu.
Kontakt: Jana Kostková, tel: 558 306 297
e-mail: jana.kostkova@trinecko.cz


Magistrát města Třince, odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí provozuje Klub seniorů, který nabízí seniorům a osobám se zdravotním postižením z Třince a okolí prostor k aktivnímu trávení volného času – aktivizační služby, zájmové kluby, kurzy a další smysluplné aktivity, které preventivně působí proti možnému sociálnímu vyloučení těchto osob a pozitivně ovlivňují kvalitu jejich života. V Klubu je možné využít společenské, sportovní, kreativní, vzdělávací aktivity a také výlety poznávacího či turistického typu. Senioři mohou také aktivně trávit čas v přilehlé zahradě, kde mají možnost grilovat, opékat párky, zahrát si kuželky, šipky nebo pétanque.
Kontakt: Daniela Nieslaniková, tel: 558 993 756
e-mail: daniela.nieslanikova@trinecko.cz


MajDay Team z.s.

Spolek se věnuje pořádání sportovních a kulturních akcí. Vlajkovou lodí je jedinečná akce MajDay, která se koná vždy o letních prázdninách. MajDay je den nejen pro všechny, kteří mají rádi sport, ale i pro ty, kteří se o něm chtějí něco dozvědět a setkat se se zajímavými, aktivními a inspirativními lidmi. MajDay začíná netradičním běžeckým závodem dvojic, po celý den probíhá festival pohybu, kde se prezentují sportovní oddíly a organizace z regionu a vrcholí večerní party s koncertem plným zvučných jmen.
Kontakt: Kateřina Mrózková, tel: 728 823 453
e-mail: katarinamrozkova@gmail.com


MEDICA Třinec

MEDICA Třinec, z.ú., od svého založení v roce 2016 poskytuje mobilní hospicovou péči. V průběhu let MEDICA Třinec rozšířila svoji činnost o registrovanou službu odborného sociálního poradenství a odlehčovací službu. Rovněž realizuje osvětové a vzdělávací aktivity. Vychází z přání a individuálních potřeb pacienta, klade důraz na tlumení bolesti, na kvalitu života nemocného a na nenahraditelnost rodiny a přátel. Hospicová péče vytváří důstojný prostor, v němž smrt a umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost.
Kontakt: Jana Vavrošová, tel: 739 590 289
e-mail: jana.vavrosova@medica3nec.cz


Městská policie Třinec

Městská policie Třinec je orgánem obce jež se podílí na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Mezi úkoly, které městská policie plní, patří mimo jiné přispívání k ochraně osob a majetku, dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, na prevenci kriminality, odhaluje přestupky a jiné správní delikty.
Kontakt: Robert Sikora, tel: 558 999 688
e-mail: robert.sikora@trinecko.cz


Royal Rangers

Organizace pro děti a mládež působící na základě křesťanské morálky a etiky. Připravují pro děti pravidelnou klubovou činnost, zájmové akce, víkendové pobyty, tábory, apod. Nabízí dětem možnost skrze dobrodružství objevovat a rozvíjet své schopnosti a učit se je používat nejen ke svému prospěchu. RR se řídí zlatým pravidlem: "Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně".
Kontakt: Timotej Tomíček, tel: 776 622 166
e-mail: 5ph@royalrangers.cz


SANCTUS ALBERTUS z. s. (Římskokatolická církev)

Spolek organizuje ve farnosti setkání různého charakteru - přednášky a kurzy, společenské akce, koncerty, ale i sportovní a kulturní akce a tábory pro děti a mládež. Spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi v místě své působnosti.
Kontakt: Wiesław Wania, tel: 737 245 864
e-mail: awania@seznam.cz


Sbor Církve bratrské Dolní Líštná

Součástí života sboru je pestrá nabídka aktivit pro děti. Je zde možnost se zapojit do klubu Awany, LEGÁČKU Líštná, letního vojenského dorostoveho tábora, tábora Awany, pravidelného patečního setkání dorostu.
Kontakt: Petra Tichá, tel: 776 733 004
e-mail: pejomi@seznam.cz


STaRS, příspěvková organizace města

Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb v oblasti sportovního vyžití široké veřejnosti města Třince a přilehlých obcí. Ke sportovnímu a relaxačnímu využití nabízí krytý bazén, saunu, minigolf, víceúčelovou halu, fotbalová hřiště, víceúčelové hřiště na sídlišti Sosna, městská dětská hřiště a třinecký lesopark.
Kontakt: Helena Novotná, tel: 725 685 061
e-mail: helena.novotna@starstrinec.cz


Taťána Hupková, instruktorka ZUMBY

ZUMBA kids jsou lekce určené pro děti. Děti milují pořádně to roztočit na hudbu, třást se a vrtět se spolu s kamarády. Tak proč by neměly získat kondičku právě tímto způsobem? Zumba program je pro tyto lekce speciálně upravený vzhledem k psychologickým a fyziologickým potřebám dětí. V rámci lekcí probíhají soutěže a další skvělá zábava.
Kontakt: Taťána Hupková, tel: 603 239 948
e-mail: vlakosil@volny.cz


TJ TŽ Třinec

Tělovýchovná jednota TŽ zastřešuje sportovní oddíly a kluby ve městě. Některé z nich se podílejí na organizaci prázdninových akcí.


TJ TŽ, oddíl atletiky

Oddíl atletiky má v současné době přes 400 členů. Patří mezi nejúspěšnější oddíly naší TJ TŽ. Její členové každoročně získávají tituly mistrů republiky ČR v kategoriích žáků, dorostu i dospělých.
Kontakt: Emilie Szmeková, tel: 558 993 324
e-mail: atletikatrinec@centrum.cz


TJ TŽ, oddíl házené

Členská základna házené má přes 180 členů. Na prázdninové akci si děti vyzkouší miniházenou 4+1, to je hra pro začínající házenkáře, při které volnějším a zábavnějším způsobem získávají lásku ke sportu a kromě základní techniky hry s míčem se naučí i koordinaci pohybu, získají fyzickou kondici, samostatnost a sebedůvěru, začlení se do kolektivu a naučí se hrát fair play.
Kontakt: Jana Rzymanová, tel: 775 971 119
e-mail: tjtztrinec@gmail.com


TJ TŽ, oddíl orientačního běhu

Oddíl orientačního běhu je sportovní oddíl s dlouholetou tradicí. V Třinci byly uspořádány první závody v roce 1952 a od té doby oddíl vychoval řadu úspěšných českých reprezentantů a medailistů z Mistrovství světa. Oddíl nabízí dětem pestrou nabídku zábavných tréninků a účast na závodech v orientačním běhu, které se konají v krásné přírodě a v neznámých terénech.
Kontakt: Jana Bruková, tel: 606 766 447
e-mail: janabrukova@seznam.cz


TJ TŽ, oddíl sportovní gymnastiky

Oddíl sportovní gymnastiky působí pod vedením zkušených trenérů v moderní gymnastické tělocvičně třinecké sportovní haly STaRS a jeho základna čítá přes 100 členů. O prázdninách si děti mohou vyzkoušet cvičení na různém nářadí jako kladina nebo hrazda a také si zaskákat na trampolíně.
Kontakt: Radek Sliž, tel: 731 376 703
e-mail: slizr@seznam.cz


TJ TŽ, oddíl zápasu

Kořeny řecko-římského zápasu, už podle názvu, sahají do antické doby, kde byl zápas muže proti muži bojem o přežití, o získání významného postavení ve společnosti a důkazem síly a mužnosti. V dnešní době jsou pravidla i technika zápasu stanovena tak, aby byla bezpečná a vedla ke sportovnímu rozvoji jedince. Tento sport nabízí nejen zlepšení fyzické kondice a formování pevného, svalnatého mužského těla, ale je plný adrenalinu, skvělých zážitků a možností poznávání nových míst, cizích zemí a hlavně dobrých kamarádů.
Kontakt: Oto Wrzecionko, tel: 603467410
e-mail: envipro@email.cz


TRISIA, a.s.

Už 50 let vás bavíme, dojímáme i napínáme. Rozvíjíme váš talent, prohlubujeme znalosti a rozšiřujeme obzory. Jsme prostorem pro podnikání a místem pro váš firemní večírek či neformální párty. Kromě výrazných aktivit v oblasti kultury se TRISIA, a.s. zaměřuje po celou dobu své existence rovněž na organizování a realizaci výchovně vzdělávacích aktivit, včetně rekvalifikačních kurzů. Za velmi významný krok lze označit personální a organizační propojení akciové společnosti TRISIA a Muzea Třineckých železáren a města Třince, ke kterému došlo k prvnímu lednu 2002.
Kontakt: Magda Veselá, tel: 558 387 120
e-mail: sekretariat@trisia.cz


Třinecké železárny, a. s.

Třinecké železárny jsou největší českou hutí s domácím kapitálem. Roční výroba oceli se pohybuje zhruba na úrovni 2,6 mil. tun a mezi jejich hlavní produkty patří především dlouhé válcované výrobky – válcovaný drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice včetně příslušenství pro železniční svršek, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary. Každoročně putují tyto produkty označené ochrannou známkou Třineckých železáren – třemi kladívky v kruhu k zákazníkům z více než 60 zemí světa. Firemní mise “Společně pro příští generace“ jasně dokumentuje dlouhodobý vztah Třineckých železáren k okolnímu regionu, spoluzodpovědnost za trvalé zlepšování stavu životního prostředí ve svém okolí a snahu o zlepšování kvality života jeho obyvatel.
Kontakt: Kristina Kalincová, tel: 558 533 400, 731 576 449
e-mail: kristina.kalincova@trz.cz


Kontakt: tel. 558 306 195