Co jsou Prázdniny v 3nci?

Prázdniny v 3nci je celoprázdninový program pro děti školního věku, které tráví prázdniny nebo jejich část ve městě.

Prázdniny organizuje statutární město Třinec společně se svými příspěvkovými a dalšími organizacemi ve městě. Na letní prázdniny jsou připraveny hry, soutěže, sportování, objevování nebo promítání v kině. Zkrátka báječná nabídka, jak aktivně trávit volný čas v Třinci.

Na letošní 19. ročník prázdnin je připraveno celkem 35 skvělých prázdninových akcí!

Všechny prázdninové akce jsou pouze pro děti registrované do programu. Akce jsou zdarma. Program akcí se všemi podrobnými informacemi najdete zde v on-line programu nebo heslovitě v prázdninové skládačce.

 

PRAVIDLA PRO ÚČAST

 

Pro koho je akce určená?


Připravený program je určen výhradně pro školáky prvních až devátých tříd základních škol. Registrovat lze dítě s datem narození do 31.08.2016 a starší (registrace dítěte v loňském roce je platná i pro letošní rok).

Jak se zapojit?


Do programu je nutné dítě předem zaregistrovat. To musí provést zákonný zástupce nebo ručitel (zodpovědná dospělá osoba).
Zákonný zástupce/ručitel zaregistruje dítě prostřednictvím tohoto on-line formuláře.
Následně obdrží potvrzovací e-mail s aktivačním odkazem. Po potvrzení aktivace v e-mailu je registrace dokončena. Pomocí přihlašovacích údajů obdržených při registraci pak bude možné zapisovat dítě na jednotlivé akce programu.

Registrovat děti do programu je možné od 19.06.2023.

Prokázání splnění podmínek účasti na akci


Podmínkou účasti na akci je registrace školáka zákonným zástupcem a dodržení všech aktuálních nařízení ministerstva zdravotnictví ČR.

Pravidla přihlašování na vybrané akce

 

Na jednotlivé akce je omezena kapacita účastníků. Počet zaregistrovaných školáků na akci je omezen dle doporučení organizátorů. Výjimkou je slavnostní zahájení, slavnostní ukončení a promítání pohádky v kině Kosmos. Podrobnosti budou aktualizovány průběžně u jednotlivých akcí na FB.

Proto je nutné se zvlášť přihlašovat na jednotlivé akce během prázdnin. Přihlašovat děti na akce lze pouze on-line na těchto stránkách --> zapsat dítě na akci.

Dítě lze zapsat na max. 5 akce předem.

Na rezervovanou akci je dítě povinno dojít. Pokud se nebude moci akce zúčastnit, je nutné ho odhlásit, a to nejpozději do 20.00 hodiny před dnem samotné akce. Pokud dítě nebude z akce včas odhlášeno, bude sankcionováno.

 

Sankce za nedodržení pravidla přihlašování:

 • V případě, že dítě nepřijde na předem zarezervovanou akci, dostává pomyslný 1 černý bod a další přihlášení bude možné už jen na dvě akce.
 • Za dvě neodhlášené neúčasti jsou 2 černé body a možnost přihlášení bude omezena jen na jednu akci.
 • Za tři neodhlášené neúčasti jsou 3 černé body a není možnost přihlášení na akce do konce měsíce.

Bezpečnostní opatření

 1. Hlavní organizátor je oprávněn v době konání akce přijmout veškerá bezpečnostní opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a v té době platnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.
   
 2. Po celou dobu trvání akce je zákonný zástupce/ručitel registrovaného dítěte/školáka povinen neprodleně ohlásit hlavnímu organizátorovi akce jakoukoli změnu zdravotního stavu dítěte.
   
 3. V případě, že registrované dítě bude vykazovat jakékoliv klinické příznaky onemocnění, je organizátor akce oprávněn poslat registrované dítě domů.
   
 4. Hlavní organizátor je oprávněn v případě zhoršení epidemiologické situace, či jiných okolností kdykoli celoměstskou akci Prázdniny v 3nci ukončit.
   

Účast na akci

 

Na první akci, kterou registrovaný školák navštíví, dostane prázdninovou skládačku s programem a prvních 100 registrovaných dětí obdrží malý uvítací dáreček (klíčenku s logem).

Prázdninovou skládačku „PROGRAM “ je nutné přinést na každou akci, slouží jako vstupenka.

Aktuální informace


Všechny informace a aktuality o celoměstské akci Prázdniny v 3nci 2023 můžete průběžně sledovat také na facebook.com/prazdniny.v3nci nebo na instagram.com/prazdniny.v3nci.

Kontakt: tel. 558 306 195