PRÁZDNINY V 3NCI 2015

 

11. ročník celoměstské hry

AHOJ, KAMARÁDE, KAMARÁDKO!

Těš se na 11. ročník celoměstské prázdninové hry „Prázdniny v 3nci“.

Motto letošních prázdnin zní „Létem světem“.

I na letošní letní prázdniny pro tebe připravilo město Třinec
společně s 31 třineckými organizacemi celkem 48 akcí, z toho 4 výlety!

V červenci i srpnu si budeme společně hrát, soutěžit, chodit do kina, jezdit na výlety - zkrátka báječně a aktivně trávit letní prázdniny.

Pořád platí, že všechny prázdninové akce jsou pro přihlášené děti ZDARMA!!!

Program akcí se všemi podrobnými informacemi najdeš v této prázdninové brožurce nebo na internetu. 

 

registrace na hru

Chceš-li se prázdninových akcí účastnit, musíš se zaregistrovat. K tomu stačí vyplnit přihlášku, která je k dispozici v informačním centru v knihovně, nebo si ji stáhneš z internetu a necháš ji podepsat rodiči. Tuto přihlášku odevzdáš zapisovatelce při registraci.

Registrovat na prázdniny se můžeš od 1. července na první akci, kterou navštívíš. Brožurku s herním plánem obdržíš u registrace. Nezapomeň si ihned vyplnit své údaje na zadní straně brožurky.

Po účasti na 3 bodovaných akcích může prvních 200 dětí získat registrační balíček s logem Prázdnin v 3nci.

Neztrať svůj program akcí! Je to vstupenka.

Tuhle brožurku nos vždy s sebou na každou akci a chraň ji před zničením! Na každé akci naše zapisovatelky zaznamenají tvou účast z čárového kódu na tvé brožurce. Když budeš chtít, dostaneš do brožurky razítko za účast.

KDE NAJDEŠ AKTUÁLNÍ INFORMACE?

Všechny informace a aktuality o velké hře „Prázdniny v 3nci 2015“ můžeš průběžně sledovat také na faceboooku - facebook.com/prazdniny.v3nci

BONUS PRO PRVNÍCH 100 DĚTÍ

I letos je pro tebe připraveno BONUS tričko s logem Prázdnin v 3nci. Abys ho získal(a), musíš se zúčastnit 10 bodovaných akcí. Tato trička čekají na prvních 100 nejaktivnějších dětí.

Kontakt: tel. 558 306 195