Organizátoři

Statutární město Třinec, odbor ŠKaTV

Hlavní organizátor celoměstské prázdninové hry. Statutární město Třinec významně podporuje aktivity zaměřené na volný čas dětí a mládeže a touto akcí přispívá k vytváření partnerství města a neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Společně s městem jsou hlavními organizátory prázdninové akce Prázdniny v 3nci Knihovna Třinec a Dům dětí a mládeže.
Kontakt: Romana Ševečková, tel: 558 306 195
e-mail: romana.seveckova@trinecko.cz


Knihovna Třinec, příspěvková organizace města

Třinecká knihovna, to není jen půjčování knih a velkého množství her, ale také spousta dalších aktivit. Každoročně zde proběhne téměř 400 akcí pro děti, například čtenářské lekce pro školy a školky, různé netradiční soutěže či odpolední volnočasové kluby MRKni nebo Čteme s nečtenáři. S knihovnou můžete zažít Pohádkový les, Večerníčky naživo, nocování v knihovně a jiná pohádková dobrodružství. A také je možné, že v Knihovně pro děti potkáte knihovnického vlčka, se kterým ale rozhodně nezvlčíte! Knihovna je zkrátka skvělým místem, kde můžete trávit volný čas. Přijďte se přesvědčit!
Kontakt: Martina Wolna, tel: 558 999 100, 776 334 278
e-mail: knihovna@knihovnatrinec.cz


Kino Kosmos, příspěvková organizace města

Kino Kosmos je jednosálové kino v centru města Třinec. Kino má moderní technické vybavení...digitální projektor, zvukový systém Dolby Surround 7.1. Rozměr filmového plátna 4,5 x 11 m a pohodlná čalouněná sedadla zajišťují návštěvníkům kina příjemné prostředí, ve kterém si mohou naplno vychutnat filmová promítání - ročně jich je na 60 tisíc. Kromě běžného promítání pořádá kino i spousty různorodých akcí jako např. Cestovatelské kino, Dámské jízdy, Dětský filmový klub Bijásek, kino Senior, letní kino apod.
Kontakt: Regina Szpyrcová, tel: 558 996 700
e-mail: pokladna@kinokosmos.cz


Dům dětí a mládeže Třinec (DDM), příspěvková organizace města

DDM je volnočasová organizace pracující s dětmi, mládeží, ale i s dospělými členy. Nabízí přes 100 kroužků nejrůznějšího zaměření od výtvarných, sportovních, přes technické až po sólový zpěv. Kroužky vedou zkušení, kvalifikovaní vedoucí (trenéři, lektoři, učitelé…) Dále nabízí dětem pestrou škálu nejrůznějších akcí a prázdninových činností. Motto: Kdo si hraje, nezlobí.
Kontakt: Zdeněk Walach, tel: 558 989 010
e-mail: reditel@ddmtrinec.cz


BUNKR, o. p. s.

Nezisková organizace BUNKR byla založena v roce 2003. Již téměř 20 let naši hlavní odbornou činnost zaměřujeme na děti a mladé lidi a také jejich rodiny. (Klub Bunkr, Streetwork v Třinci, Komunitní práce, …) Speciálně na ty, kteří čelí nesnadným sociálním situacím. Soustředíme se na prevenci rizikového chování, vidíme větší efekt v řešení příčin než následků. Klademe si také za cíl ovlivňovat způsob trávení volného času (Hudební zkušebna Bunkryt, Taneční skupina). Organizace rovněž poskytuje odborné činnosti určené rodinám (Služby pěstounům).
Kontakt: Darina Brzežková, tel: 734 178 555
e-mail: brzezkova@bunkr.cz


Como-3 gym (Klub thajského boxu)

Como-3 gym je profesionální škola thajského boxu, která má své pobočky v Třinci, Ostravě i Frýdku-Místku. Základnu klubu tvoří přes 300 aktivních členů a skládá se z profesionálních zápasníků, amatérských bojovníků, ale také z vrcholových sportovců, dále pak z mužů, žen i dětí, kteří trénují pouze rekreačně a pro zábavu. Škola pravidelně pořádá profesionální galavečery Aréna a Bitva o Futurum a také amatérské turnaje pod názvem Ludus War. Taky uspořádala první ročník turnaje ENFUSION v naplněné Werk Aréně. Trenér Martin Vaňka se stal v roce 2017 Stříbrným trenérem roku (napříč sporty v soutěži 3000 trenérů z ČR) vychoval za existenci klubu 3 x Mistra světa, Mistra Evropy, získal 15 titulů Mistra České republiky, titul Šampion Euroligy a v roce 2014 vybojoval dva tituly Mistra ČR a Vicemistra ČR v bojovém umění Sanda (čínský box). Khru Vaňka taktéž sestavuje tréninky pro hokejisty HC Ocelářů Třinec, taneční klub ELÁN, kteří k němu doplňkově docházejí na thajský box.
Kontakt: Martin Vaňka, tel: 774 443 044
e-mail: como-3@seznam.cz


Čajovna "V pohodě"

Třinecká čajovna nabízí příjemné posezení s vůní orientu. Čas od času se zde konají různé zajímavé akce, například koncerty, promítání, přednášky, divadélka, výstavy či ochutnávky.
Kontakt: Tomáš Wylegala, tel: 608 759 139
e-mail: t.wylegala@seznam.cz


Dětský klub Smajlík (Církev bratrská)

Zájmový klub pro děti. Pravidelně připravuje pestrý program zaměřený na jejich potřeby – od soutěží, her až po tvoření. Od jara do podzimu děti sportují na zahradě a chodí do přírody, přes zimu tráví čas v klubovně. Do klubu jsou také zváni hosté se zajímavými příběhy.
Kontakt: Daniel Konderla, tel: 605 180 234
e-mail: danielkonderla@gmail.com


Fit Factory Třinec

Organizace Fit Factory Třinec se zabývá pohybem a zdravým životním stylem. Učí všechny nezávisle na věku či výchozí fyzické kondici znovu používat správným způsobem své tělo. Vrací se zpět k základním a celotělovým cvikům a snaží se, aby si u nich každý našel to své, od nesportovců, maminek na mateřské dovolené až po profesionální sportovce. Na trénincích FFT se všichni znají, panuje „rodinná“ atmosféra a není výjimkou halda dětí či plazící se batole.
Kontakt: Patrik Čavoj, tel: 776 013 075
e-mail: info@fitfactory.cz


FK Třinec z.s.

Fotbalový klub má 100letou tradici (rok založení 1921) a patří mezi nejlepší kluby v České republice. Téměř 350 aktivních fotbalistů je rozděleno do 14 družstev a účastní se vrcholových soutěží Fotbalové asociace České republiky. Klub se snaží zajišťovat co nejlepší podmínky pro výchovu budoucích fotbalistů. O děti se starají profesionální trenéři s nejvyšší trenérskou licencí. Mezi nejoblíbenější akce pro děti se řadí Den dětí, Letní kemp přípravek či Noc s fotbalem.
Kontakt: Petr Sostřonek, tel: 602 965 756
e-mail: infomladez@fotbaltrinec.cz


Hasičský záchranný sbor Třinec

Hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS") je součástí Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
Kontakt: Jan Ćmiel, tel: 950 721 133
e-mail: jan.cmiel@hzsmsk.cz


Hvězdárna Mikuláše Koperníka

Hvězdárna začala pracovat v roce 1955 a v současnosti spadá pod Dům dětí a mládeže Třinec. Hvězdárna disponuje třemi refraktory, což jsou speciální čočkové dalekohledy. Pravidelně pořádá pozorování oblohy pro veřejnost.
Kontakt: David Vodecký, tel: 776 182 919
e-mail: DavidVodecky@email.cz


KARAVANA, z.s.

KARAVANA se zaměřuje na práci s mladými lidmi, organizuje prožitkové programy pro třídní kolektivy, besedy, koncerty, víkendové pobyty. Aktuálně realizuje projekt Zdaravý styl, ve kterém vzdělává zájemce v oblasti zdravé výživy.
Kontakt: Jitka Dudysová, tel: 601 570 538
e-mail: karavana7@seznam.cz


m.art.in reklama

..m.art.in" reklama působí v ulici kpt. Nálepky v bývalém CO krytu. Nabízí široké služby a činnosti z oblasti grafických prací a reklamy - tisk a výroba tiskovin, nálepek, banerů, katalogů, cedulí, potisk textilu a reklamních předmětů a velkoplošné malby.
Kontakt: Martin Boruta, tel: 773 681 115
e-mail: reklama@freedesign.cz


Magistrát města Třince, odbor dopravy

Odbor dopravy se mimo jiné také zaměřuje na dopravní výchovu dětí a mládeže, a to především organizováním dopravních soutěží v rámci BESIPu.
Kontakt: Jana Kostková, tel: 558 306 297
e-mail: jana.kostkova@trinecko.cz


Magistrát města Třince, odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí provozuje Klub seniorů, který nabízí seniorům a osobám se zdravotním postižením z Třince a okolí prostor k aktivnímu trávení volného času – aktivizační služby, zájmové kluby, kurzy a další smysluplné aktivity, které preventivně působí proti možnému sociálnímu vyloučení těchto osob a pozitivně ovlivňují kvalitu jejich života. V Klubu je možné využít společenské, sportovní, kreativní, vzdělávací aktivity a také výlety poznávacího či turistického typu. Senioři mohou také aktivně trávit čas v přilehlé zahradě, kde mají možnost grilovat, opékat párky, zahrát si kuželky, šipky nebo pétanque.
Kontakt: Daniela Nieslaniková, tel: 558 993 756
e-mail: daniela.nieslanikova@trinecko.cz


Městská policie Třinec

Městská policie Třinec je orgánem obce jež se podílí na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Mezi úkoly, které městská policie plní, patří mimo jiné přispívání k ochraně osob a majetku, dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, na prevenci kriminality, odhaluje přestupky a jiné správní delikty.
Kontakt: Robert Sikora, tel: 558 999 688
e-mail: robert.sikora@trinecko.cz


Občanské sdružení Tyra

Občanské sdružení Tyra se snaží oživit kulturní a společenský život v Tyře a přispívat k jeho zkvalitnění. Cílem sdružení je přispět k rozvoji turismu v obci, obnova hřiště, zřízení dalších míst pro trávení volného času, péče o vzhled obce, ochrana přírody a krajiny, rozvoj a podpora kulturního a sportovního života v obci.
Kontakt: Eva, Haltofová, Pavlína Köhler, tel: 776 370 580
e-mail: info@tyra.cz


PRO NORTH CZECH, a. s.

Společnost se zabývá oblastí autoservisů a pneuhospodářství. Její služby jsou zaměřeny na osobní i nákladní automobily, zejména na celou škálu pneuservisních úkonů. Společnost však myslí také na děti. Zvláštní pozornost věnuje nejmenším "zákazníkům", pro které pravidelně pořádá soutěže s cílem posílit bezpečnost silničního provozu.
Kontakt: Kateřina Hudečková, tel: 605 201 011, 558 999 888
e-mail: hudeckova@pronorth.cz


Royal Rangers

Organizace pro děti a mládež působící na základě křesťanské morálky a etiky. Připravují pro děti pravidelnou klubovou činnost, zájmové akce, víkendové pobyty, tábory, apod. Nabízí dětem možnost skrze dobrodružství objevovat a rozvíjet své schopnosti a učit se je používat nejen ke svému prospěchu. RR se řídí zlatým pravidlem: "Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně".


Royal Rangers

Organizace pro děti a mládež působící na základě křesťanské morálky a etiky. Připravují pro děti pravidelnou klubovou činnost, zájmové akce, víkendové pobyty, tábory, apod. Nabízí dětem možnost skrze dobrodružství objevovat a rozvíjet své schopnosti a učit se je používat nejen ke svému prospěchu. RR se řídí zlatým pravidlem: "Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně".
Kontakt: Timotej Tomíček, tel: 776 622 166
e-mail: 5ph@royalrangers.cz


Royal Rangers, 4. přední hlídka

Oddíl Royal Rangers působící v Oldřichovicích.
Kontakt: Daniel Kaleta, tel: 739 524 851
e-mail: danielkaleta@seznam.cz


Skautské středisko Hraničář Třinec

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Je plný netradičních zážitků a dobrodružství, které lze prožít uprostřed skal a lesů stejně tak jako v městských ulicích a zákoutích. Rozvíjí tvořivost i sportovního ducha, je ostrovem pohody a kamarádství.
Kontakt: Barbora Kowalczyková, tel: 773 670 364
e-mail: barbora.kowalczykova@gmail.com


Slezská církev evangelická a.v. - Farní sbor Třinec

Farní sbor SCEAV v Třinci se dlouhodobě věnuje práci s dětmi a mládeží, během školního roku organizuje volnočasové aktivity a během léta příměstské i pobytové tábory pro dětí různých věkových kategorií.
Kontakt: Šárka Klusová, tel: 739680158
e-mail: klusovas@seznam.cz


Spolek Koliba

Spolek se snaží o zachovávání zvyků a obyčejů spojených se salašnickým hospodařením v oblasti Moravskoslezských Beskyd, o zachování tradičních řemesel, místního folklóru a gorolského nářečí. Je to parta nadšenců, slezských gorolů, předvádějících ve svých krojích výrobu sýra a žinčice salašnickým způsobem. Předvádí také zpracování lnu, vlny (kremplování, předení, pletení na formě)… Spolek každoročně pořádá akci Miyszani łowiec, která připomíná a ukazuje původní salašnické obyčeje spojené s obřadem prvního vyhánění ovcí na salaš. Součástí této akce je již tradiční Košařišťanský jarmark lidových řemesel.
Kontakt: Krista Straková, tel: 605 804 380
e-mail: koliba.os@seznam.cz


STaRS, příspěvková organizace města

Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb v oblasti sportovního vyžití široké veřejnosti města Třince a přilehlých obcí. Ke sportovnímu a relaxačnímu využití nabízí krytý bazén, saunu, minigolf, víceúčelovou halu, fotbalová hřiště, víceúčelové hřiště na sídlišti Sosna, městská dětská hřiště a třinecký lesopark.
Kontakt: Helena Novotná, tel: 725 685 061
e-mail: helena.novotna@starstrinec.cz


T-klub v Oldřichovicích (Slezská církev evangelická a. v.)

T-klub je volnočasový klub pro mladé z Oldřichovic na Tyrské a okolí. Na pravidelných setkáních mladí lidé společně hrají stolní i kolektivní hry, na workshopech se učí novým dovednostem, sledují krátké filmy, diskutují o životních otázkách mladých lidí. Pořádají také sportovní akce, akční kluby, výlety, víkendovky, aj.
Kontakt: Kateřina Niemcová, tel: 737 523 225,
e-mail: katerina-n@centrum.cz


Taťána Hupková, instruktorka ZUMBY

ZUMBA kids jsou lekce určené pro děti. Děti milují pořádně to roztočit na hudbu, třást se a vrtět se spolu s kamarády. Tak proč by neměly získat kondičku právě tímto způsobem? Zumba program je pro tyto lekce speciálně upravený vzhledem k psychologickým a fyziologickým potřebám dětí. V rámci lekcí probíhají soutěže a další skvělá zábava.
Kontakt: Taťána Hupková, tel: 603 239 948
e-mail: vlakosil@volny.cz


TJ TŽ Třinec

Tělovýchovná jednota TŽ zastřešuje sportovní oddíly a kluby ve městě. Některé z nich se podílejí na organizaci prázdninových akcí.


TJ TŽ, oddíl atletiky

Oddíl atletiky má v současné době přes 400 členů. Patří mezi nejúspěšnější oddíly naší TJ TŽ. Její členové každoročně získávají tituly mistrů republiky ČR v kategoriích žáků, dorostu i dospělých.
Kontakt: Emilie Szmeková, tel: 558 993 324
e-mail: atletikatrinec@centrum.cz


TJ TŽ, oddíl házené

Členská základna házené má přes 180 členů. Na prázdninové akci si děti vyzkouší miniházenou 4+1, to je hra pro začínající házenkáře, při které volnějším a zábavnějším způsobem získávají lásku ke sportu a kromě základní techniky hry s míčem se naučí i koordinaci pohybu, získají fyzickou kondici, samostatnost a sebedůvěru, začlení se do kolektivu a naučí se hrát fair play.
Kontakt: Jana Rzymanová, tel: 775 971 119
e-mail: tjtztrinec@gmail.com


TJ TŽ, oddíl sportovní gymnastiky

Oddíl sportovní gymnastiky působí pod vedením zkušených trenérů v moderní gymnastické tělocvičně třinecké sportovní haly STaRS a jeho základna čítá přes 100 členů. O prázdninách si děti mohou vyzkoušet cvičení na různém nářadí jako kladina nebo hrazda a také si zaskákat na trampolíně.
Kontakt: Radek Sliž, tel: 731 376 703
e-mail: slizr@seznam.cz


TOM 1303 Maracaibo

Turistický oddíl mládeže je součástí Asociace TOM ČR a také KČT Třinec. Byl založen v roce 1975. Hlavní náplní je turistika - pěší, vodní, cyklo i lyžařská. Oddíl vedou akreditovaní vedoucí. Na schůzkách ve vlastní loděnici, víkendovkách i táborech se zaměřují na prožitkovou výchovu.
Kontakt: Martin Strnad, tel: 777 070 127
e-mail: tom.maracaibo@gmail.com


TRISIA, a.s. Muzeum Třineckých železáren a města Třince

Posláním muzea je vytvářet, uchovávat a zpřístupňovat zvláštní druh paměti, kterým jsou autentické doklady vývoje přírody a společnosti, uchovávané v muzeu jako sbírky (sbírkové předměty). Muzeum zpřístupňuje své sbírky za účelem vzdělávání, poznání, výchovy a zábavy. Muzeum je pobočkou kulturního domu TRISIA, a.s. Muzeum spravuje stálou expozici, dvě výstavní síně, galerii Na schodech a maketu Třineckých železáren.
Kontakt: Eva Zamarská, tel: 558 535 882
e-mail: muzeum@trz.cz


Kontakt: tel. 558 306 195