Úvod Přihlásit se 
 
 

Organizátoři

Statutární město Třinec, odbor ŠKaTV

Hlavní organizátor celoměstské prázdninové hry. Statutární město Třinec významně podporuje aktivity zaměřené na volný čas dětí a mládeže a touto akcí přispívá k vytváření partnerství města a neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Společně s městem jsou hlavními organizátory prázdninové akce Prázdniny v 3nci Knihovna Třinec a Dům dětí a mládeže.
Kontakt: Romana Ševečková, tel: 558 306 195
e-mail: romana.seveckova@trinecko.cz


Knihovna Třinec, příspěvková organizace města

Třinecká knihovna, to není jen půjčování knih a velkého množství her, ale také spousta dalších aktivit. Každoročně zde proběhne téměř 400 akcí pro děti, například čtenářské lekce pro školy a školky, různé netradiční soutěže či odpolední volnočasové kluby MRKni nebo Čteme s nečtenáři. S knihovnou můžete zažít Pohádkový les, Večerníčky naživo, nocování v knihovně a jiná pohádková dobrodružství. A také je možné, že v Knihovně pro děti potkáte knihovnického vlčka, se kterým ale rozhodně nezvlčíte! Knihovna je zkrátka skvělým místem, kde můžete trávit volný čas. Přijďte se přesvědčit!
Kontakt: Martina Wolna, tel: 558 999 100, 776 334 278
e-mail: knihovna@knihovnatrinec.cz


Dům dětí a mládeže Třinec (DDM), příspěvková organizace města

DDM je volnočasová organizace pracující s dětmi, mládeží, ale i s dospělými členy. Nabízí přes 100 kroužků nejrůznějšího zaměření od výtvarných, sportovních, přes technické až po sólový zpěv. Kroužky vedou zkušení, kvalifikovaní vedoucí (trenéři, lektoři, učitelé…) Dále nabízí dětem pestrou škálu nejrůznějších akcí a prázdninových činností. Motto: Kdo si hraje, nezlobí.
Kontakt: Zdeněk Walach, tel: 558 989 010
e-mail: reditel@ddmtrinec.cz


Agility Club Patron Třinec, občanské sdružení

Agility klub Patron se věnuje výcviku psů, agility, socializací psů, ale taky pořádáním kynologických akcí pro pejskaře a všechny zájemce o moderní kynologický sport.
Kontakt: Petr Noga, tel: 604 846 422
e-mail: bart.patron@seznam.cz


Awana - dětský klub

Awana je ve zkráceném názvu mezinárodní misijní organizace pro děti (Awana International), která má svou pobočku Awana ČR v České republice. Awana je také klubový křesťanský program realizován pod záštitou křesťanského sboru upravený pro jednotlivé věkové kategorie od prvňáčků po sedmáky. Kromě křesťanských hodnot vede děti ke vzájemné úctě a kamarádství prostřednictvím sportovních her a soutěží ve čtyřech družstvech.
Kontakt: Daniel Konderla, tel: 605 180 234
e-mail: danielkonderla@volny.cz


BUNKR, o. p. s.

Nezisková organizace BUNKR nabízí sociální služby dětem a mladým lidem (Klub Bunkr, Streetwork v Třinci). Klade si za cíl ovlivňovat způsob trávení volného času (Hudební zkušebna Bunkryt, Studentský tým) a účastní se činností zaměřených na rozvoj dobrovolnictví (Evropská dobrovolná služba). Spolupodílí se na organizaci akcí jako Týden pro rodinu, Studentský ples či Bunkrytfest. Organizace rovněž poskytuje odborné činnosti určené rodinám (Služby pěstounům) a provozuje Komunitní centrum Borek, kde se mohou lidé z Borku potkávat a trávit společně čas.
Kontakt: Roman Brzezina, tel: 604 486 851
e-mail: brzezina@bunkr.cz


Country Zpravodaj AHOJ, občanské sdružení

Občanské sdružení zaměřené na volnočasové aktivity v oblasti country, folk, trampská hudba a činnosti s tím spojené - hry a soutěže pro děti i dospělé, organizace výletů a setkávání.
Kontakt: Eva Drašnarová, tel: 737 307 410
e-mail: info-country@seznam.cz


HC Oceláři Třinec, občanské sdružení

Hokejový klub v Třinci má bohatou mládežnickou základnu. Její činnost zastřešuje občanské sdružení HC Oceláři. Trenéři žáků a mládeže i letos pro děti připravili letní bruslení.
Kontakt: Jan Peterek, tel: 603 234 015
e-mail: jan.peterek@hcotrinec.cz


KARAVANA, z.s.

KARAVANA se zaměřuje na práci s mladými lidmi, organizuje prožitkové programy pro třídní kolektivy, besedy, koncerty, víkendové pobyty. Aktuálně realizuje projekt Zdaravý styl, ve kterém vzdělává zájemce v oblasti zdravé výživy.
Kontakt: Jitka Dudysová, tel: 601 570 538
e-mail: karavana7@seznam.cz


Kino Kosmos, příspěvková organizace města

Kino Kosmos je jednosálové kino v centru města Třinec. Kino má moderní technické vybavení...digitální projektor, zvukový systém Dolby Surround 7.1. Rozměr filmového plátna 4,5 x 11 m a pohodlná čalouněná sedadla zajišťují návštěvníkům kina příjemné prostředí, ve kterém si mohou naplno vychutnat filmová promítání - ročně jich je na 60 tisíc. Kromě běžného promítání pořádá kino i spousty různorodých akcí jako např. Cestovatelské kino, Dámské jízdy, Dětský filmový klub Bijásek, kino Senior, letní kino apod.
Kontakt: Regina Szpyrcová, tel: 558 996 700
e-mail: pokladna@kinokosmos.cz


Klub malých debrujárů Třinec (KMD)

Cílem činnosti KMD je umožnit dětem a mladým lidem využívat volný čas k rozvíjení tvořivosti a znalostí z oblasti vědy, techniky a ekologie. Při činnosti debrujáři využívají zejména zábavné pokusy s jednoduchými pomůckami, které směřují k nenucenému pochopení různých jevů a zákonitostí a utvářejí nové cesty k poznání.
Kontakt: Rostislav Petr, tel: 737 937 924
e-mail: rospetr@seznam.cz


Magistrát města Třince, odbor dopravy

Odbor dopravy se mimo jiné také zaměřuje na dopravní výchovu dětí a mládeže, a to především organizováním dopravních soutěží v rámci BESIPu.
Kontakt: Jana Kostková, tel: 558 306 297
e-mail: jana.kostkova@trinecko.cz


Royal Rangers

Organizace pro děti a mládež působící na základě křesťanské morálky a etiky. Připravují pro děti pravidelnou klubovou činnost, zájmové akce, víkendové pobyty, tábory, apod. Nabízí dětem možnost skrze dobrodružství objevovat a rozvíjet své schopnosti a učit se je používat nejen ke svému prospěchu. RR se řídí zlatým pravidlem: "Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně".


Skautské středisko Hraničář Třinec

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Je plný netradičních zážitků a dobrodružství, které lze prožít uprostřed skal a lesů stejně tak jako v městských ulicích a zákoutích. Rozvíjí tvořivost i sportovního ducha, je ostrovem pohody a kamarádství.
Kontakt: Barbora Kowalczyková, tel: 773 670 364
e-mail: barbora.kowalczykova@gmail.com


STaRS, příspěvková organizace města

Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb v oblasti sportovního vyžití široké veřejnosti města Třince a přilehlých obcí. Ke sportovnímu a relaxačnímu využití nabízí krytý bazén, saunu, minigolf, víceúčelovou halu, fotbalová hřiště, víceúčelové hřiště na sídlišti Sosna, městská dětská hřiště a třinecký lesopark.
Kontakt: Helena Novotná, tel: 725 685 061
e-mail: helena.novotna@starstrinec.cz


Strom Beskyd, občanské sdružení

Sdružení Strom Beskyd vzniklo 16. 4. 2007. Jeho práce směřuje k podpoře a organizování zájmové činnosti mládeže a seniorů. Je fajn, když dobrý nápad je uskutečněn.
Kontakt: Veronika Heczková, tel: 604 818 101
e-mail: veroheczkova@seznam.cz


TJ TŽ Třinec

Tělovýchovná jednota TŽ zastřešuje sportovní oddíly a kluby ve městě. Některé z nich se podílejí na organizaci prázdninových akcí.


TJ TŽ, oddíl atletiky

Oddíl atletiky má v současné době přes 400 členů. Patří mezi nejúspěšnější oddíly naší TJ TŽ. Její členové každoročně získávají tituly mistrů republiky ČR v kategoriích žáků, dorostu i dospělých.
Kontakt: Emilie Szmeková, tel: 558 993 324
e-mail: atletikatrinec@centrum.cz


TJ TŽ, oddíl orientačního běhu

Oddíl orientačního běhu je sportovní oddíl s dlouholetou tradicí. V Třinci byly uspořádány první závody v roce 1952 a od té doby oddíl vychoval řadu úspěšných českých reprezentantů a medailistů z Mistrovství světa. Oddíl nabízí dětem pestrou nabídku zábavných tréninků a účast na závodech v orientačním běhu, které se konají v krásné přírodě a v neznámých terénech.
Kontakt: Jana Bruková, tel: 606 766 447
e-mail: janabrukova@seznam.cz


TJ TŽ, oddíl sportovní gymnastiky

Oddíl sportovní gymnastiky působí pod vedením zkušených trenérů v moderní gymnastické tělocvičně třinecké sportovní haly STaRS a jeho základna čítá přes 100 členů. O prázdninách si děti mohou vyzkoušet cvičení na různém nářadí jako kladina nebo hrazda a také si zaskákat na trampolíně.
Kontakt: Radek Sliž, tel: 731 376 703
e-mail: slizr@seznam.cz


TOM 1303 Maracaibo

Turistický oddíl mládeže je součástí Asociace TOM ČR a také KČT Třinec. Byl založen v roce 1975. Hlavní náplní je turistika - pěší, vodní, cyklo i lyžařská. Oddíl vedou akreditovaní vedoucí. Na schůzkách ve vlastní loděnici, víkendovkách i táborech se zaměřují na prožitkovou výchovu.
Kontakt: Martin Strnad, tel: 777 070 127
e-mail: tom.maracaibo@gmail.com


TRISIA, a.s.

Kromě výrazných aktivit v oblasti kultury se TRISIA, a.s. zaměřuje po celou dobu své existence rovněž na organizování a realizaci výchovně vzdělávacích aktivit, včetně rekvalifikačních kurzů. Za velmi významný krok lze označit personální a organizační propojení akciové společnosti TRISIA a Muzea Třineckých železáren a města Třince, ke kterému došlo k prvnímu lednu 2002.
Kontakt: Magda Veselá, tel: 558 387 120
e-mail: sekretariat@trisia.cz


 

V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte: Tel.: 558 306 206, Email: webmaster@trinecko.cz