PRÁZDNINY V 3NCI 2016

 12. ročník celoměstské hry

AHOJ, KAMARÁDE, KAMARÁDKO!

Těš se na 12. ročník celoměstské prázdninové hry „Prázdniny v 3nci“.

Motto letošních prázdnin: „Třinec slaví narozeniny“.

I na letošní letní prázdniny pro tebe připravilo město Třinec
společně s 32 třineckými organizacemi celkem 44 akcí, z toho 3 výlety!

V červenci i srpnu si budeme společně hrát, soutěžit, chodit do kina, jezdit na výlety - zkrátka báječně a aktivně trávit letní prázdniny.

Pořád platí, že všechny prázdninové akce jsou pro přihlášené děti ZDARMA!

Program akcí se všemi podrobnými informacemi najdeš v této prázdninové brožurce nebo na internetu.

 

registrace na hru

Chceš-li se prázdninových akcí účastnit, musíš se zaregistrovat. K tomu stačí vyplnit přihlášku, která je k dispozici v informačním centru v knihovně, nebo si ji stáhneš z internetu a necháš ji podepsat rodiči. Tuto přihlášku odevzdáš při registraci.

Registrovat na prázdniny se můžeš od 1. července na první akci, kterou navštívíš. Brožurku s herním plánem obdržíš u registrace. Nezapomeň si ihned vyplnit své údaje na zadní straně brožurky.

Po účasti na 3 bodovaných akcích může prvních 150 dětí získat registrační balíček s logem Prázdniny v 3nci.

 

Neztrať svůj program akcí! Je to vstupenka.

Tuhle brožurku nos vždy s sebou na každou akci a chraň ji před zničením! 
Na každé akci naše zapisovatelky zaznamenají tvou účast z čárového kódu na tvé brožurce. 
Když budeš chtít, dostaneš do brožurky razítko za účast.

KDE NAJDEŠ AKTUÁLNÍ INFORMACE?

Všechny informace a aktuality o velké hře „Prázdniny v 3nci 2016“ můžeš průběžně sledovat na:

prazdniny.trinecko.cz

facebook.com/prazdniny.v3nci

BONUS PRO PRVNÍCH 150 DĚTÍ

I letos je pro tebe připraveno BONUS tričko s logem Prázdniny v 3nci. Abys ho získal(a), musíš se zúčastnit 10 bodovaných akcí. Prázdninová trička jsou připravena pro 150 nejaktivnějších dětí.

Kontakt: tel. 558 306 195