Organizátoři

Statutární město Třinec, odbor ŠKaTV

Hlavní organizátor celoměstské prázdninové hry. Statutární město Třinec významně podporuje aktivity zaměřené na volný čas dětí a mládeže a touto akcí přispívá k vytváření partnerství města a neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Společně s městem jsou hlavními organizátory prázdninové akce Prázdniny v 3nci Knihovna Třinec a Dům dětí a mládeže.
Kontakt: Romana Ševečková, tel: 558 306 195
e-mail: romana.seveckova@trinecko.cz


Knihovna Třinec, příspěvková organizace města

Třinecká knihovna, to není jen půjčování knih a velkého množství her, ale také spousta dalších aktivit. Každoročně zde proběhne téměř 400 akcí pro děti, například čtenářské lekce pro školy a školky, různé netradiční soutěže či odpolední volnočasové kluby MRKni nebo Čteme s nečtenáři. S knihovnou můžete zažít Pohádkový les, Večerníčky naživo, nocování v knihovně a jiná pohádková dobrodružství. A také je možné, že v Knihovně pro děti potkáte knihovnického vlčka, se kterým ale rozhodně nezvlčíte! Knihovna je zkrátka skvělým místem, kde můžete trávit volný čas. Přijďte se přesvědčit!
Kontakt: Martina Wolna, tel: 558 999 100, 776 334 278
e-mail: knihovna@knihovnatrinec.cz


Kino Kosmos, příspěvková organizace města

Kino Kosmos je jednosálové kino v centru města Třinec. Kino má moderní technické vybavení...digitální projektor, zvukový systém Dolby Surround 7.1. Rozměr filmového plátna 4,5 x 11 m a pohodlná čalouněná sedadla zajišťují návštěvníkům kina příjemné prostředí, ve kterém si mohou naplno vychutnat filmová promítání - ročně jich je na 60 tisíc. Kromě běžného promítání pořádá kino i spousty různorodých akcí jako např. Cestovatelské kino, Dámské jízdy, Dětský filmový klub Bijásek, kino Senior, letní kino apod.
Kontakt: Regina Szpyrcová, tel: 558 996 700
e-mail: pokladna@kinokosmos.cz


Dům dětí a mládeže Třinec (DDM), příspěvková organizace města

DDM je volnočasová organizace pracující s dětmi, mládeží, ale i s dospělými členy. Nabízí přes 100 kroužků nejrůznějšího zaměření od výtvarných, sportovních, přes technické až po sólový zpěv. Kroužky vedou zkušení, kvalifikovaní vedoucí (trenéři, lektoři, učitelé…) Dále nabízí dětem pestrou škálu nejrůznějších akcí a prázdninových činností. Motto: Kdo si hraje, nezlobí.
Kontakt: Zdeněk Walach, tel: 558 989 010
e-mail: reditel@ddmtrinec.cz


ADD lead

ADD lead je parkourová organizace. Věří, že parkour je skvělou průpravou pro každodenní život – překonávání překážek totiž člověka neposune pouze fyzicky, ale především psychicky. Pokud to parkouru dovolíme, může nás skvěle naučit, jak se vypořádat s překážkami, které nás potkávají každý den. A přesně tuto myšlenku se organizace snaží předávat skrze své aktivity. Organizace vede pravidelné tréninky a lekce, pořádá workshopy pro školy a veřejnost, organizuje příměstské i pobytové tábory, nabízí exhibice a show a v neposlední řadě pořádá kurzy pro trenéry.
Kontakt: Patrik Gabryš, tel: 776 266 199
e-mail: gabrys@add-lead.cz


Como-3 gym (Klub thajského boxu)

Como-3 gym je profesionální škola thajského boxu, která má své pobočky v Třinci, Ostravě i Frýdku-Místku. Základnu klubu tvoří přes 300 aktivních členů a skládá se z profesionálních zápasníků, amatérských bojovníků, ale také z vrcholových sportovců, dále pak z mužů, žen i dětí, kteří trénují pouze rekreačně a pro zábavu. Škola pravidelně pořádá profesionální galavečery Aréna a Bitva o Futurum a také amatérské turnaje pod názvem Ludus War. Taky uspořádala první ročník turnaje ENFUSION v naplněné Werk Aréně. Trenér Martin Vaňka se stal v roce 2017 Stříbrným trenérem roku (napříč sporty v soutěži 3000 trenérů z ČR) vychoval za existenci klubu 3 x Mistra světa, Mistra Evropy, získal 15 titulů Mistra České republiky, titul Šampion Euroligy a v roce 2014 vybojoval dva tituly Mistra ČR a Vicemistra ČR v bojovém umění Sanda (čínský box). Khru Vaňka taktéž sestavuje tréninky pro hokejisty HC Ocelářů Třinec, taneční klub ELÁN, kteří k němu doplňkově docházejí na thajský box.
Kontakt: Martin Vaňka, tel: 774 443 044
e-mail: como-3@seznam.cz


Český kynologický svaz – Základní kynologická organizace Třinec – 102 z. s.

Organizace zabývající se výcvikem a chovem psů (stopa, poslušnost, obrana, agility…). ZKO každý rok pořádá výběrovou soutěž jako postupový závod na Mistrovství ČR se psy, ukázky výcviku a kynologické akce pro širokou veřejnost. Nabízíme individuální výcvikové lekce i pro nečleny. Pokud máte doma čtyřnohého kamaráda, určitě se zajděte do třinecké kynologické organizace a na cvičiště v Konské podívat!
Kontakt: Jiří Šurman, tel: 737 366 605
e-mail: zkotrinec@seznam.cz


FK Třinec z.s.

Fotbalový klub má 100letou tradici (rok založení 1921) a patří mezi nejlepší kluby v České republice. Téměř 350 aktivních fotbalistů je rozděleno do 14 družstev a účastní se vrcholových soutěží Fotbalové asociace České republiky. Klub se snaží zajišťovat co nejlepší podmínky pro výchovu budoucích fotbalistů. O děti se starají profesionální trenéři s nejvyšší trenérskou licencí. Mezi nejoblíbenější akce pro děti se řadí Den dětí, Letní kemp přípravek či Noc s fotbalem.
Kontakt: Petr Sostřonek, tel: 602 965 756
e-mail: infomladez@fotbaltrinec.cz


FSC Oceláři Třinec (oddíl krasobruslení)

Klub krasobruslení byl založen v roce 1967. Za tuto dobu se mnoho jeho odchovanců účastnilo nejen státních, ale i mezinárodních soutěží a mistrovství. Díky otevření druhé ledové plochy v Mini Werk Aréně mohou s krasobruslením začít děti už od 4 let. Přirozenému pohybu na ledě se učí formou her a pohybových cvičení.
Kontakt: Czeslaw Ściskała, tel: 608 720 161
e-mail: krasotrinec@seznam.cz


IN-LINE TŘINEC z. s.

Oddíl in-line bruslení byl založen v roce 2015. V oddíle se děti pod vedením zkušených instruktorů naučí první krůčky bruslení, pokročilejší pak zlepší svou techniku, naučí se jízdu vzad či přešlapování. Ti, kteří vydrží, mohou pokročit i k rychlobruslení na in-line bruslích a závodit tak s opravdovými závodníky. Kromě pravidelných tréninků oddíl organizuje letní příměstské tábory a volnočasové kroužky např. NERF. Máme k dispozici i ZORBING BUBLINY.
Kontakt: Ondřej Pyszko, tel: 721 446 873
e-mail: inlinetrinec@seznam.cz


Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. (KaPA)

Nezisková společnost Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. (známá pod zkratkou KaPA) nabízí pomoc nezaměstnaným osobám při hledání práce a řadu dalších bezplatných služeb pro osoby znevýhodněné, hendikepované nebo sociálně vyloučené. Posláním společnosti je poskytování veřejně prospěšných služeb a nabídka pomoci tam, kde je to potřeba. Zásadou společnosti je kvalita, vstřícnost, ochota a empatie.
Kontakt: Aneta Nogawczyková, tel: 602 401 101
e-mail: aneta.nogawczykova@kapaops.cz


Magistrát města Třince, odbor dopravy

Odbor dopravy se mimo jiné také zaměřuje na dopravní výchovu dětí a mládeže, a to především organizováním dopravních soutěží v rámci BESIPu.
Kontakt: Jana Kostková, tel: 558 306 297
e-mail: jana.kostkova@trinecko.cz


Magistrát města Třince, odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí provozuje Klub seniorů, který nabízí seniorům a osobám se zdravotním postižením z Třince a okolí prostor k aktivnímu trávení volného času – aktivizační služby, zájmové kluby, kurzy a další smysluplné aktivity, které preventivně působí proti možnému sociálnímu vyloučení těchto osob a pozitivně ovlivňují kvalitu jejich života. V Klubu je možné využít společenské, sportovní, kreativní, vzdělávací aktivity a také výlety poznávacího či turistického typu. Senioři mohou také aktivně trávit čas v přilehlé zahradě, kde mají možnost grilovat, opékat párky, zahrát si kuželky, šipky nebo pétanque.
Kontakt: Daniela Nieslaniková, tel: 558 993 756
e-mail: daniela.nieslanikova@trinecko.cz


MajDay Team z.s.

Spolek se věnuje pořádání sportovních a kulturních akcí. Vlajkovou lodí je jedinečná akce MajDay, která se koná vždy o letních prázdninách. MajDay je den nejen pro všechny, kteří mají rádi sport, ale i pro ty, kteří se o něm chtějí něco dozvědět a setkat se se zajímavými, aktivními a inspirativními lidmi. MajDay začíná netradičním běžeckým závodem dvojic, po celý den probíhá festival pohybu, kde se prezentují sportovní oddíly a organizace z regionu a vrcholí večerní party s koncertem plným zvučných jmen.
Kontakt: Kateřina Mrózková, tel: 728 823 453
e-mail: katarinamrozkova@gmail.com


Městská policie Třinec

Městská policie Třinec je orgánem obce jež se podílí na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Mezi úkoly, které městská policie plní, patří mimo jiné přispívání k ochraně osob a majetku, dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, na prevenci kriminality, odhaluje přestupky a jiné správní delikty.
Kontakt: Robert Sikora, tel: 558 999 688
e-mail: robert.sikora@trinecko.cz


PRO NORTH CZECH, a. s.

Společnost se zabývá oblastí autoservisů a pneuhospodářství. Její služby jsou zaměřeny na osobní i nákladní automobily, zejména na celou škálu pneuservisních úkonů. Společnost však myslí také na děti. Zvláštní pozornost věnuje nejmenším "zákazníkům", pro které pravidelně pořádá soutěže s cílem posílit bezpečnost silničního provozu.
Kontakt: Kateřina Hudečková, tel: 605 201 011, 558 999 888
e-mail: hudeckova@pronorth.cz


Royal Rangers

Organizace pro děti a mládež působící na základě křesťanské morálky a etiky. Připravují pro děti pravidelnou klubovou činnost, zájmové akce, víkendové pobyty, tábory, apod. Nabízí dětem možnost skrze dobrodružství objevovat a rozvíjet své schopnosti a učit se je používat nejen ke svému prospěchu. RR se řídí zlatým pravidlem: "Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně".


Royal Rangers

Organizace pro děti a mládež působící na základě křesťanské morálky a etiky. Připravují pro děti pravidelnou klubovou činnost, zájmové akce, víkendové pobyty, tábory, apod. Nabízí dětem možnost skrze dobrodružství objevovat a rozvíjet své schopnosti a učit se je používat nejen ke svému prospěchu. RR se řídí zlatým pravidlem: "Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně".
Kontakt: Timotej Tomíček, tel: 776 622 166
e-mail: 5ph@royalrangers.cz


Slezská církev evangelická a.v. - Farní sbor Třinec

Farní sbor SCEAV v Třinci se dlouhodobě věnuje práci s dětmi a mládeží, během školního roku organizuje volnočasové aktivity a během léta příměstské i pobytové tábory pro dětí různých věkových kategorií.
Kontakt: Šárka Klusová, tel: 739680158
e-mail: klusovas@seznam.cz


STaRS, příspěvková organizace města

Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb v oblasti sportovního vyžití široké veřejnosti města Třince a přilehlých obcí. Ke sportovnímu a relaxačnímu využití nabízí krytý bazén, saunu, minigolf, víceúčelovou halu, fotbalová hřiště, víceúčelové hřiště na sídlišti Sosna, městská dětská hřiště a třinecký lesopark.
Kontakt: Helena Novotná, tel: 725 685 061
e-mail: helena.novotna@starstrinec.cz


Šance milosti z. s. (Církev bratrská)

Šance Milosti především působí na sídlišti Sosna, věnuje se dětem, mládeži i rodinám. Během celého roku pořádá akce pro mladé jako např. akce "ONE WAY," koncerty, různé workshopy nebo sportovní odpoledne. Spolupracuje s dalšími volnočasovými organizacemi na pořádání táborů pro děti, víkendovek a výletů.
Kontakt: Lidka Wiselková, tel: 604 169 984
e-mail: lidka.wiselkova@seznam.cz


Taťána Hupková, instruktorka ZUMBY

ZUMBA kids jsou lekce určené pro děti. Děti milují pořádně to roztočit na hudbu, třást se a vrtět se spolu s kamarády. Tak proč by neměly získat kondičku právě tímto způsobem? Zumba program je pro tyto lekce speciálně upravený vzhledem k psychologickým a fyziologickým potřebám dětí. V rámci lekcí probíhají soutěže a další skvělá zábava.
Kontakt: Taťána Hupková, tel: 603 239 948
e-mail: vlakosil@volny.cz


TJ TŽ Třinec

Tělovýchovná jednota TŽ zastřešuje sportovní oddíly a kluby ve městě. Některé z nich se podílejí na organizaci prázdninových akcí.


TJ TŽ, oddíl atletiky

Oddíl atletiky má v současné době přes 400 členů. Patří mezi nejúspěšnější oddíly naší TJ TŽ. Její členové každoročně získávají tituly mistrů republiky ČR v kategoriích žáků, dorostu i dospělých.
Kontakt: Emilie Szmeková, tel: 558 993 324
e-mail: atletikatrinec@centrum.cz


TJ TŽ, oddíl sportovní gymnastiky

Oddíl sportovní gymnastiky působí pod vedením zkušených trenérů v moderní gymnastické tělocvičně třinecké sportovní haly STaRS a jeho základna čítá přes 100 členů. O prázdninách si děti mohou vyzkoušet cvičení na různém nářadí jako kladina nebo hrazda a také si zaskákat na trampolíně.
Kontakt: Radek Sliž, tel: 731 376 703
e-mail: slizr@seznam.cz


Kontakt: tel. 558 306 195