Úvod Přihlásit se 
 
 

Organizátoři

Statutární město Třinec, odbor ŠKaTV

Hlavní organizátor celoměstské prázdninové hry. Statutární město Třinec významně podporuje aktivity zaměřené na volný čas dětí a mládeže a touto akcí přispívá k vytváření partnerství města a neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Společně s městem jsou hlavními organizátory prázdninové akce Prázdniny v 3nci Knihovna Třinec a Dům dětí a mládeže.
Kontakt: Romana Ševečková, tel: 558 306 195
e-mail: romana.seveckova@trinecko.cz


Knihovna Třinec, příspěvková organizace města

Třinecká knihovna, to není jen půjčování knih a velkého množství her, ale také spousta dalších aktivit. Každoročně zde proběhne téměř 400 akcí pro děti, například čtenářské lekce pro školy a školky, různé netradiční soutěže či odpolední volnočasové kluby MRKni nebo Čteme s nečtenáři. S knihovnou můžete zažít Pohádkový les, Večerníčky naživo, nocování v knihovně a jiná pohádková dobrodružství. A také je možné, že v Knihovně pro děti potkáte knihovnického vlčka, se kterým ale rozhodně nezvlčíte! Knihovna je zkrátka skvělým místem, kde můžete trávit volný čas. Přijďte se přesvědčit!
Kontakt: Martina Wolna, tel: 558 999 100, 776 334 278
e-mail: knihovna@knihovnatrinec.cz


Dům dětí a mládeže Třinec (DDM), příspěvková organizace města

DDM je volnočasová organizace pracující s dětmi, mládeží, ale i s dospělými členy. Nabízí přes 100 kroužků nejrůznějšího zaměření od výtvarných, sportovních, přes technické až po sólový zpěv. Kroužky vedou zkušení, kvalifikovaní vedoucí (trenéři, lektoři, učitelé…) Dále nabízí dětem pestrou škálu nejrůznějších akcí a prázdninových činností. Motto: Kdo si hraje, nezlobí.
Kontakt: Zdeněk Walach, tel: 558 989 010
e-mail: reditel@ddmtrinec.cz


Actionfit, o.s.

Actionfit je občanské sdružení zabývající se pořádáním volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé se zaměřením na prevenci kriminality a jiných sociálně patologických jevů ve společnosti.
Kontakt: Petr Walaski, tel: 608 727 718
e-mail: p.walaski@seznam.cz


Agility Club Patron Třinec, občanské sdružení

Agility klub Patron se věnuje výcviku psů, agility, socializací psů, ale taky pořádáním kynologických akcí pro pejskaře a všechny zájemce o moderní kynologický sport.
Kontakt: Petr Noga, tel: 604 846 422
e-mail: bart.patron@seznam.cz


Awana - dětský klub (Církev bratrská)

Awana je ve zkráceném názvu mezinárodní misijní organizace pro děti (Awana International), která má svou pobočku Awana ČR v České republice. Awana je také klubový křesťanský program realizován pod záštitou křesťanského sboru upravený pro jednotlivé věkové kategorie od prvňáčků po sedmáky. Kromě křesťanských hodnot vede děti ke vzájemné úctě a kamarádství prostřednictvím sportovních her a soutěží ve čtyřech družstvech.
Kontakt: Daniel Konderla, tel: 605 180 234
e-mail: danielkonderla@volny.cz


BUNKR, o. p. s.

Nezisková organizace BUNKR byla založena v roce 2003. Již téměř 20 let naši hlavní odbornou činnost zaměřujeme na děti a mladé lidi a také jejich rodiny. (Klub Bunkr, Streetwork v Třinci, Komunitní práce, …) Speciálně na ty, kteří čelí nesnadným sociálním situacím. Soustředíme se na prevenci rizikového chování, vidíme větší efekt v řešení příčin než následků. Klademe si také za cíl ovlivňovat způsob trávení volného času (Hudební zkušebna Bunkryt, Taneční skupina). Organizace rovněž poskytuje odborné činnosti určené rodinám (Služby pěstounům).
Kontakt: Darina Brzežková, tel: 734 178 555
e-mail: brzezkova@bunkr.cz


Country Zpravodaj AHOJ, občanské sdružení

Občanské sdružení zaměřené na volnočasové aktivity v oblasti country, folk, trampská hudba a činnosti s tím spojené - hry a soutěže pro děti i dospělé, organizace výletů a setkávání.
Kontakt: Eva Drašnarová, tel: 737 307 410
e-mail: info-country@seznam.cz


HC Oceláři Třinec, a.s.

Hokejový klub Oceláři a.s. je organizace zastupující profesionální "A" tým třineckého hokeje. V letošním roce se postavila nová hokejová hala WERK ARENA a i profi tým se připojil k řadě organizátorů, kteří připraví prázdninovou akci pro naše děti.
e-mail: info@hcotrinec.cz


KARAVANA, z.s.

KARAVANA se zaměřuje na práci s mladými lidmi, organizuje prožitkové programy pro třídní kolektivy, besedy, koncerty, víkendové pobyty. Aktuálně realizuje projekt Zdaravý styl, ve kterém vzdělává zájemce v oblasti zdravé výživy.
Kontakt: Jitka Dudysová, tel: 601 570 538
e-mail: karavana7@seznam.cz


Klub malých debrujárů Třinec (KMD)

Cílem činnosti KMD je umožnit dětem a mladým lidem využívat volný čas k rozvíjení tvořivosti a znalostí z oblasti vědy, techniky a ekologie. Při činnosti debrujáři využívají zejména zábavné pokusy s jednoduchými pomůckami, které směřují k nenucenému pochopení různých jevů a zákonitostí a utvářejí nové cesty k poznání.
Kontakt: Rostislav Petr, tel: 737 937 924
e-mail: rospetr@seznam.cz


Magistrát města Třince, odbor dopravy

Odbor dopravy se mimo jiné také zaměřuje na dopravní výchovu dětí a mládeže, a to především organizováním dopravních soutěží v rámci BESIPu.
Kontakt: Jana Kostková, tel: 558 306 297
e-mail: jana.kostkova@trinecko.cz


Mateřské centrum Sluníčko

MC Sluníčko Třinec je občanské sdružení, zajišťující volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi. Prostřednictvím těchto aktivit vytváří dětem podnětné prostředí v kolektivu vrstevníků, kde mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti.
Kontakt: Olga Heczková, tel: 777 130 331
e-mail: heczkova.olga@seznam.cz


Orel jednota Třinec o.s.

Orel je občanské sdružení, křesťanská sportovní organizace. Orel chce dávat sportu smysl. V tom mu pomáhají pevné základy, které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho činnosti. Celou svojí činnosti chce Orel dávat sportu smysl. Cíle Orla jsou realizovány pomoci sportovní činnosti, která je základem našich aktivit. Kromě sportu se Orel věnuje také kultuře.
Kontakt: Bogdan Dal, tel: 602 242 657
e-mail: bogdal.dal@email.cz


Pathfinder klub

Předmětem činnosti tohoto občanského sdružení je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad.
Kontakt: Daniel Olszar, tel: 722 734 206
e-mail: d.anger@centrum.cz


Petrklíč help, o.s.

Občanské sdružení Petrklíč help, o.s. usiluje o rozvoj sociálních kompetencí a zájmových potřeb dětí a mládeže do 30 let a otevírá jim cestu za poznáním sebe sama a svého místa v partě, rodině nebo ve škole. S Petrklíčem je možné absolvovat prožitkové programy s nejrůznější tematikou (ekologie, přátelství, pomoc, komunikace, spolupráce), napít se sypaného čaje v mongolské jurtě, vydávat časopis, účastnit se mezinárodních výměn, hrát hry, při kterých poznáte, co ve vás je. Také pomáhá zrealizovat nápady mladých lidí.
Kontakt: Petr Kantor, tel: 777 021 478
e-mail: info@petrklichelp.cz


Royal Rangers

Organizace pro děti a mládež působící na základě křesťanské morálky a etiky. Připravují pro děti pravidelnou klubovou činnost, zájmové akce, víkendové pobyty, tábory, apod. Nabízí dětem možnost skrze dobrodružství objevovat a rozvíjet své schopnosti a učit se je používat nejen ke svému prospěchu. RR se řídí zlatým pravidlem: "Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně".


Skautské středisko Hraničář Třinec

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Je plný netradičních zážitků a dobrodružství, které lze prožít uprostřed skal a lesů stejně tak jako v městských ulicích a zákoutích. Rozvíjí tvořivost i sportovního ducha, je ostrovem pohody a kamarádství.
Kontakt: Barbora Kowalczyková, tel: 773 670 364
e-mail: barbora.kowalczykova@gmail.com


Slezská církev evangelická a.v. - Farní sbor Třinec

Farní sbor SCEAV v Třinci se dlouhodobě věnuje práci s dětmi a mládeží, během školního roku organizuje volnočasové aktivity a během léta příměstské i pobytové tábory pro dětí různých věkových kategorií.
Kontakt: Šárka Klusová, tel: 739680158
e-mail: klusovas@seznam.cz


STaRS, příspěvková organizace města

Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb v oblasti sportovního vyžití široké veřejnosti města Třince a přilehlých obcí. Ke sportovnímu a relaxačnímu využití nabízí krytý bazén, saunu, minigolf, víceúčelovou halu, fotbalová hřiště, víceúčelové hřiště na sídlišti Sosna, městská dětská hřiště a třinecký lesopark.
Kontakt: Helena Novotná, tel: 725 685 061
e-mail: helena.novotna@starstrinec.cz


Strom Beskyd, občanské sdružení

Sdružení Strom Beskyd vzniklo 16. 4. 2007. Jeho práce směřuje k podpoře a organizování zájmové činnosti mládeže a seniorů. Je fajn, když dobrý nápad je uskutečněn.
Kontakt: Veronika Heczková, tel: 604 818 101
e-mail: veroheczkova@seznam.cz


TJ TŽ, oddíl atletiky

Oddíl atletiky má v současné době přes 400 členů. Patří mezi nejúspěšnější oddíly naší TJ TŽ. Její členové každoročně získávají tituly mistrů republiky ČR v kategoriích žáků, dorostu i dospělých.
Kontakt: Emilie Szmeková, tel: 558 993 324
e-mail: atletikatrinec@centrum.cz


TJ TŽ, oddíl orientačního běhu

Oddíl orientačního běhu je sportovní oddíl s dlouholetou tradicí. V Třinci byly uspořádány první závody v roce 1952 a od té doby oddíl vychoval řadu úspěšných českých reprezentantů a medailistů z Mistrovství světa. Oddíl nabízí dětem pestrou nabídku zábavných tréninků a účast na závodech v orientačním běhu, které se konají v krásné přírodě a v neznámých terénech.
Kontakt: Jana Bruková, tel: 606 766 447
e-mail: janabrukova@seznam.cz


TJ TŽ, oddíl sportovní gymnastiky

Oddíl sportovní gymnastiky působí pod vedením zkušených trenérů v moderní gymnastické tělocvičně třinecké sportovní haly STaRS a jeho základna čítá přes 100 členů. O prázdninách si děti mohou vyzkoušet cvičení na různém nářadí jako kladina nebo hrazda a také si zaskákat na trampolíně.
Kontakt: Radek Sliž, tel: 731 376 703
e-mail: slizr@seznam.cz


TOM 1303 Maracaibo

Turistický oddíl mládeže je součástí Asociace TOM ČR a také KČT Třinec. Byl založen v roce 1975. Hlavní náplní je turistika - pěší, vodní, cyklo i lyžařská. Oddíl vedou akreditovaní vedoucí. Na schůzkách ve vlastní loděnici, víkendovkách i táborech se zaměřují na prožitkovou výchovu.
Kontakt: Martin Strnad, tel: 777 070 127
e-mail: tom.maracaibo@gmail.com


TRISIA, a.s.

Už 50 let vás bavíme, dojímáme i napínáme. Rozvíjíme váš talent, prohlubujeme znalosti a rozšiřujeme obzory. Jsme prostorem pro podnikání a místem pro váš firemní večírek či neformální párty. Kromě výrazných aktivit v oblasti kultury se TRISIA, a.s. zaměřuje po celou dobu své existence rovněž na organizování a realizaci výchovně vzdělávacích aktivit, včetně rekvalifikačních kurzů. Za velmi významný krok lze označit personální a organizační propojení akciové společnosti TRISIA a Muzea Třineckých železáren a města Třince, ke kterému došlo k prvnímu lednu 2002.
Kontakt: Magda Veselá, tel: 558 387 120
e-mail: sekretariat@trisia.cz


 

V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte: Tel.: 558 306 206, Email: webmaster@trinecko.cz