PRÁZDNINY V 3NCI 2020

 Motto: „Prázdniny v roušce“

 

Co jsou Prázdniny v 3nci?

Prázdniny v 3nci je celoprázdninový program pro děti školního věku, které tráví prázdniny nebo jejich část ve městě.

Prázdniny organizuje město Třinec společně se svými příspěvkovými a dalšími neziskovými organizacemi ve městě. Na letní prázdniny jsou připraveny hry, soutěže, sportování, objevování nebo promítání v kině. Zkrátka báječná nabídka, jak aktivně trávit volný čas v Třinci. Na letošní
16. ročník prázdnin je připraveno celkem 34 skvělých prázdninových dní!

Všechny prázdninové akce jsou zdarma pro děti registrované do programu. Program akcí se všemi podrobnými informacemi najdete v tištěné prázdninové brožurce nebo zde v on-line programu.

 

PRAVIDLA PRO ÚČAST

Pro koho je akce určená?

Připravený program je určen výhradně pro školáky 1. a 2. stupně. Registrovat lze dítě s datem narození do 31.08.2013 a starší.

 

Jak se zapojit?

Do programu je nutné dítě předem zaregistrovat. To musí provést zákonný zástupce nebo ručitel (zodpovědná dospělá osoba).
Zákonný zástupce/ručitel zaregistruje dítě prostřednictvím tohoto 
on-line formuláře.
Následně obdrží potvrzovací e-mail s aktivačním odkazem. Po potvrzení aktivace v e-mailu je registrace dokončena. Pomocí přihlašovacích údajů obdržených při registraci pak bude možné zapisovat dítě na jednotlivé akce programu.

Registrovat děti do programu je možné od 15. června.

 

Potvrzení o bezinfekčnosti

Pro účast na akcích je nezbytné při registraci dítěte potvrdit bezinfekčnost dítěte. Bez tohoto potvrzení nebude dítěti umožněno účastnit se akcí. Děti si na akce donesou roušky!

 

Pravidla přihlašování na vybrané akce

Na jednotlivé akce je omezena kapacita účastníků. Počet zaregistrovaných školáků na akci je omezen dle doporučení organizátorů od 40 do 80 dětí na akci. Výjimkou je slavnostní zahájení, ukončení prázdnin a promítání pohádky v kině Kosmos.

Proto je nutné se zvlášť přihlašovat na jednotlivé akce během prázdnin. Přihlašovat děti na akce lze pouze on-line na těchto stránkách --> zapsat dítě na akci.

Dítě lze zapsat na max. 3 akce předem.

Na rezervovanou akci je dítě povinno dojít. Pokud se nebude moci akce zúčastnit, je nutné ho odhlásit, a to nejpozději do 20.00 hodiny před dnem samotné akce. Pokud dítě nebude z akce včas odhlášeno, bude sankcionováno.

 

Sankce za nedodržení pravidla přihlašování:

  • V případě, že dítě nepřijde na předem zarezervovanou akci, dostává pomyslný 1 černý bod a další přihlášení bude možné už jen na dvě akce.
  • Za dvě neodhlášené neúčasti jsou 2 černé body a možnost přihlášení bude omezena jen na jednu akci.
  • Za tři neodhlášené neúčasti jsou 3 černé body a není možnost přihlášení na akce do konce měsíce.

Bezpečnostní opatření

1.     Hlavní organizátor je oprávněn v době konání akce přijmout veškerá bezpečnostní opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a v té době platnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.

2.     Po celou dobu trvání akce je zákonný zástupce/ručitel registrovaného dítěte/školáka povinen neprodleně ohlásit hlavnímu organizátorovi akce jakoukoli změnu zdravotního stavu dítěte.

3.     V případě, že registrované dítě bude vykazovat jakékoliv klinické příznaky onemocnění, je organizátor akce oprávněn poslat registrované dítě domů.

4.     Hlavní organizátor je oprávněn v případě zhoršení epidemiologické situace, či jiných okolností souvisejících s COVID-19, kdykoli celoměstskou akci Prázdniny v 3nci ukončit.

 

Účast na akci

Na první akci, kterou registrovaný školák navštíví, dostane brožurku s programem a malý dáreček.

 

Brožurku s programem je nutné přinést na každou akci, slouží jako vstupenka.

 

Aktuální informace

Všechny informace a aktuality o celoměstské akci Prázdniny v 3nci 2020 můžete průběžně sledovat také na  facebook.com/prazdniny.v3nci.

 

 

 

Kontakt: tel. 558 306 195