Program akcí

Detail akce

Datum:
Název:
Od: Do:
Popis:
Ukázky první pomoci, vyzkoušení si hašení požáru, vyhledávaní osob v zakouřeném prostoru, ukázka hasičské techniky a její vyzkoušení.
Místo konání: areál DDM, Bezručova 66

zodpovědná osoba: Jiří Mašlar, kontakt 773 747 396

Organizace:
Body
Kontakt: tel. 558 306 195