Program akcí

Detail akce

Datum:
Název:
Od: Do:
Popis:
Hry, soutěže, zábava...
Místo konání: areál DDM, Bezručova 66
Pevný start v 9.00 hodin!

zodpovědná osoba: Jana Hrubcová, kontakt 558 989 017

Organizace:
Body
Kontakt: tel. 558 306 195