Program akcí

Detail akce

Datum:
Název:
Od: Do:
Popis:
SPECIÁLNÍ AKCE

Slavnostní zahájení prázdnin v DDM, které bude zakončeno diskotékou. Na akci bude také probíhat registrace dětí na akci "Prázdniny v 3nci".

čas konání: 15:00 – 18:00, diskotéka 18:00 – 20:30
zodpovědná osoba: Jana Hrubcová, kontakt 723 138 966
místo konání: DDM, Bezručova 66
AKCE JE URČENA TAKÉ PRO DĚTI NA VOZÍČKU

KVÍZOVÁ OTÁZKA 2.: . Kolik oblastí činnosti mají zájmové kroužky v Domě dětí a mládeže?

Organizace:
Kontakt: tel. 558 306 195