Program akcí

Detail akce

Datum:
Název:
Od: Do:
Popis:
čas konání: průběžně mezi 9:00 -12:00
zodpovědná osoba: Jana Heczková, kontakt 558 341 016
info o akci: soutěže s hudební tématikou místo konání: budova DDM, Bezručova 66
AKCE JE URČENA TAKÉ PRO DĚTI NA VOZÍČKU

KVÍZOVÁ OTÁZKA 2.: Kolik oblastí činnosti mají zájmové kroužky v Domě dětí a mládeže?

Organizace:
Body
Kontakt: tel. 558 306 195