Statistika

Počet zatím proběhlých akcí: 14
z toho bodovaných 11
Počet letos zatím zapsaných dětí je: 354
Počet dívek: 202 = 57.1%
Počet chlapců: 152 = 42.9%
Počet všech zúčastněných je: 1563
Počet všech zúčastněných na bodovaných akcích je: 1110
Počet zúčastněných dívek: 620 = 55.86%
Počet zúčastněných chlapců: 490 = 44.14%
Průměrný počet dětí na akci je: 101
Průměrný počet bodů dítěte je: 3.12
Průměrný věk dítěte je: 9 let


Kontakt: tel. 558 306 195