Organizátoři

Město Třinec a Městský úřad Třinec, odbor školství, kultury a tělovýchovy

Hlavní organizátor celoměstské prázdninové hry. Město Třinec významně podporuje aktivity zaměřené na volný čas dětí a mládeže a touto akcí přispívá k vytváření partnerství NNO pracujících v oblasti práce s dětmi a mládeží.
Kontakt: Romana Ševečková, tel: 558 306 195
e-mail: romana.seveckova@trinecko.cz


Knihovna Třinec, příspěvková organizace města

Třinecká knihovna, to není jen půjčování knih a velkého množství her, ale také spousta dalších aktivit. Každoročně zde proběhne téměř 400 akcí pro děti, například čtenářské lekce pro školy a školky, různé netradiční soutěže či odpolední volnočasové kluby MRKni nebo Čteme s nečtenáři. S knihovnou můžete zažít Pohádkový les, Večerníčky naživo, nocování v knihovně a jiná pohádková dobrodružství. A také je možné, že v Knihovně pro děti potkáte knihovnického vlčka, se kterým ale rozhodně nezvlčíte! Knihovna je zkrátka skvělým místem, kde můžete trávit volný čas. Přijďte se přesvědčit!
Kontakt: Martina Wolna, tel: 558 999 100, 776 334 278
e-mail: knihovna@knihovnatrinec.cz


Dům dětí a mládeže Třinec (DDM), příspěvková organizace města

DDM je volnočasová organizace pracující s dětmi, mládeží, ale i s dospělými členy. Nabízí přes 100 kroužků nejrůznějšího zaměření od výtvarných, sportovních, přes technické až po sólový zpěv. Kroužky vedou zkušení, kvalifikovaní vedoucí (trenéři, lektoři, učitelé…) Dále nabízí dětem pestrou škálu nejrůznějších akcí a prázdninových činností. Motto: Kdo si hraje, nezlobí.
Kontakt: Zdeněk Walach, tel: 558 989 010
e-mail: reditel@ddmtrinec.cz


Beskydy dětem z. s.

Spolek Beskydy dětem organizuje každoročně letní dětské tábory, zejména v Beskydech a okolí. V průběhu roku také pořádá sportovní a vzdělávací akce pro děti nebo výlety do různých koutů České republiky. Smyslem těchto aktivit je dětem nejen z Třince a okolí nabídnout možnost aktivně trávit svůj volný čas a vybudovat v nich pozitivní přístup k přírodě a životnímu prostředí. Motto: "Vše děláme pro nejdůležitější lidi na světě… pro děti!"
Kontakt: Ondra Mach, tel: 730 541 003
e-mail: beskydydetem@gmail.com


BUNKR, o. p. s.

Nezisková organizace BUNKR nabízí sociální služby dětem a mladým lidem (Klub Bunkr, Streetwork v Třinci). Klade si za cíl ovlivňovat způsob trávení volného času (Hudební zkušebna Bunkryt, Studentský tým) a účastní se činností zaměřených na rozvoj dobrovolnictví (Evropská dobrovolná služba). Spolupodílí se na organizaci akcí jako Týden pro rodinu, Studentský ples či Bunkrytfest. Organizace rovněž poskytuje odborné činnosti určené rodinám (Služby pěstounům) a provozuje Komunitní centrum Borek, kde se mohou lidé z Borku potkávat a trávit společně čas.
Kontakt: Renáta Turoňová, tel: 732 703 930
e-mail: turonova@bunkr.cz


Dětský klub Smajlík (Církev bratrská)

Zájmový klub pro děti mimo církev. Pro děti pravidelně připravuje pestrý program zaměřený na jejich potřeby – od soutěží, her až po tvoření. Od jara do podzimu děti sportují na zahradě a chodí do přírody, přes zimu tráví čas v klubovně. Do klubu jsou také zváni hosté se zajímavými příběhy.
Kontakt: Daniel Konderla, tel: 605 180 234
e-mail: danielkonderla@gmail.com


Fit Factory Třinec

Organizace Fit Factory Třinec se zabývá pohybem a zdravým životním stylem. Učí všechny nezávisle na věku či výchozí fyzické kondici znovu používat správným způsobem své tělo. Vrací se zpět k základním a celotělovým cvikům a snaží se, aby si u nich každý našel to své, od nesportovců, maminek na mateřské dovolené až po profesionální sportovce. Na trénincích FFT se všichni znají, panuje „rodinná“ atmosféra a není výjimkou halda dětí či plazící se batole.
Kontakt: Patrik Čavoj, tel: 776 013 075
e-mail: info@fitfactory.cz


Fotbal Třinec, zapsaný spolek

Fotbalový klub má 95letou tradici (rok založení 1921) a patří mezi nejlepší kluby v České republice. Téměř 350 aktivních fotbalistů je rozděleno do 14 družstev a účastní se vrcholových soutěží Fotbalové asociace České republiky.
Kontakt: Petr Sostřonek, tel: 602 965 756
e-mail: infomladez@fotbaltrinec.cz


FSC Oceláři Třinec

Klub krasobruslení byl založen v roce 1967. Za tuto dobu se mnoho jeho odchovanců účastnilo nejen státních, ale i mezinárodních soutěží a mistrovství. Díky otevření druhé ledové plochy v Mini Werk Aréně mohou s krasobruslením začít i ti nejmenší. Přirozenému pohybu na ledě se učí formou her a pohybových cvičení.
Kontakt: Markéta Gajdzicová, tel: 607 978 527
e-mail: krasotrinec@seznam.cz


Hasičský záchranný sbor Třinec

Hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS") je součástí Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
Kontakt: Jan Ćmiel, tel: 950 721 133
e-mail: jan.cmiel@hzsmsk.cz


IN-LINE TŘINEC z. s.

Oddíl in-line bruslení byl založen v roce 2015. V oddíle se děti pod vedením zkušených instruktorů naučí první krůčky bruslení, pokročilejší pak zlepší svou techniku, naučí se jízdu vzad či přešlapování. Ti, kteří vydrží, mohou pokročit i k rychlobruslení na in-line bruslích a závodit tak s opravdovými závodníky. Kromě pravidelných tréninků oddíl organizuje letní příměstské tábory.
Kontakt: Nikol Kostková, tel: 603 158 234
e-mail: inlinetrinec@seznam.cz


Kino KOSMOS, příspěvková organizace města

Třinecké kino je moderní kino s možností promítání 3D filmů, s nejnovějším zvukovým vybavením, příjemnými sedačkami. Kromě běžného promítání pořádá např. dětská představení Bijásek, projekce pro seniory, konají se zde festivaly Třinecké filmové léto, Jeden svět a mnoho jiných akcí.
Kontakt: Regina Szpyrcová, tel: 558 996 700
e-mail: kino-kosmos@seznam.cz


Klub thajského boxu Como-3 gym

Como-3 gym je profesionální škola thajského boxu, která má své pobočky v Třinci, Ostravě i Frýdlantu nad Ostravicí. Základnu klubu tvoří přes 300 aktivních členů a skládá se z profesionálních zápasníků, amatérských bojovníků, ale také z vrcholových sportovců, dále pak z mužů, žen i dětí, kteří trénují pouze rekreačně a pro zábavu. Škola pravidelně pořádá profesionální galavečery Aréna a Bitva o Futurum a také amatérské turnaje pod názvem Ludus War. Trenér Martin Vaňka vychoval za existenci klubu Mistra světa, Mistra Evropy, získal 15 titulů Mistra České republiky, titul Šampion Euroligy a v roce 2014 vybojoval dva tituly Mistra ČR a Vicemistra ČR v bojovém umění Sanda (čínský box). Khru Vaňka taktéž sestavuje tréninky pro hokejisty HC Ocelářů Třinec, kteří k němu doplňkově docházejí na thajský box.
Kontakt: Martin Vaňka, tel: 774 443 044
e-mail: como-3@seznam.cz


Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. (KaPA)

Společnost KaPA nabízí pomoc nezaměstnaným osobám při hledání práce a řadu dalších služeb pro osoby znevýhodněné, hendikepované nebo sociálně vyloučené. Aktivně se podílí na pořádání kulturně-společenských akcí pro děti a rodiny v regionu. Její zásadou je kvalita, vstřícnost, ochota a empatie.
Kontakt: Jana Vavrošová, tel: 602 554 878
e-mail: kapa@kapa-ops.cz


m.art.in reklama

..m.art.in" reklama působí v ulici kpt. Nálepky v bývalém CO krytu. Nabízí široké služby a činnosti z oblasti grafických prací a reklamy - tisk a výroba tiskovin, nálepek, banerů, katalogů, cedulí, potisk textilu a reklamních předmětů a velkoplošné malby.
Kontakt: Martin Boruta, tel: 773 681 115
e-mail: reklama@freedesign.cz


MAJ:DAY Team z. s.

Spolek se věnuje pořádání sportovních a kulturních akcí. Vlajkovou lodí je jedinečná akce MAJ:DAY, která se koná vždy o letních prázdninách. MAJ:DAY je den nejen pro všechny, kteří mají rádi sport, ale i pro ty, kteří se o něm chtějí něco dozvědět a setkat se se zajímavými, aktivními a inspirativními lidmi. MAJ:DAY začíná netradičním běžeckým závodem dvojic – SreelRun, po celý den probíhá sportovní veletrh, kde se prezentují sportovní oddíly a organizace z regionu a vrcholí večerní PartyNight s koncertem plným zvučných jmen.
Kontakt: Vojta Dohnal, tel: 724 789 227
e-mail: 87dohnal@gmail.com


Mateřské centrum Sluníčko

MC Sluníčko Třinec je občanské sdružení, zajišťující volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi. Prostřednictvím těchto aktivit vytváří dětem podnětné prostředí v kolektivu vrstevníků, kde mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti.
Kontakt: Olga Heczková, tel: 777 130 331
e-mail: heczkova.olga@seznam.cz


Městská policie Třinec

Městská policie Třinec je orgánem obce jež se podílí na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Mezi úkoly, které městská policie plní, patří mimo jiné přispívání k ochraně osob a majetku, dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, na prevenci kriminality, odhaluje přestupky a jiné správní delikty.
Kontakt: Robert Sikora, tel: 558 999 688
e-mail: robert.sikora@trinecko.cz


PRO NORTH CZECH, a. s.

Společnost se zabývá oblastí autoservisů a pneuhospodářství. Její služby jsou zaměřeny na osobní i nákladní automobily, zejména na celou škálu pneuservisních úkonů. Společnost však myslí také na děti. Zvláštní pozornost věnuje nejmenším "zákazníkům", pro které pravidelně pořádá soutěže s cílem posílit bezpečnost silničního provozu.
Kontakt: Kateřina Hudečková, tel: 605 201 011, 558 999 888
e-mail: hudeckova@pronorth.cz


Royal Rangers

Organizace pro děti a mládež působící na základě křesťanské morálkya etiky. Připravujeme pro děti pravidelnou klubovou činnost, zájmové akce, víkendové pobyty, tábory, apod. Nabízí dětem možnost skrze dobrodružství objevovat a rozvíjet své schopnosti a učit se je používat nejen ke svému prospěchu. RR se řídí zlatým pravidlem: “Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.”
Kontakt: Petr Walach, tel: 605 172 671


Royal Rangers, 5. přední hlídka

Oddíl Royal Rangers působící ve Starém Městě.
Kontakt: Timotej Tomíček, tel: 776 622 166
e-mail: timektom@seznam.cz


Sanctus Albertus z. s. (Římskokatolická církev)

Spolek organizuje ve farnosti setkání různého charakteru - přednášky a kurzy, společenské akce, koncerty, ale i sportovní a kulturní akce a tábory pro děti a mládež. Spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi v místě své působnosti.
Kontakt: Wiesław Wania, tel: 737 245 864
e-mail: awania@seznam.cz


STaRS, příspěvková organizace města

Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb v oblasti sportovního vyžití široké veřejnosti města Třince a přilehlých obcí. Ke sportovnímu a relaxačnímu využití nabízí krytý bazén, saunu, minigolf, víceúčelovou halu, fotbalová hřiště, víceúčelové hřiště na sídlišti Sosna, městská dětská hřiště a třinecký lesopark.
Kontakt: Helena Novotná, tel: 725 685 061
e-mail: helena.novotna@starstrinec.cz


Šance milosti z. s. (Církev bratrská)

Šance Milosti především působí na sídlišti Sosna, věnuje se dětem, mládeži i rodinám. Během celého roku pořádá akce pro mladé jako např. akce "ONE WAY," koncerty, různé workshopy nebo sportovní odpoledne. Spolupracuje s dalšími volnočasovými organizacemi na pořádání táborů pro děti, víkendovek a výletů.
Kontakt: Lidka Wiselková, tel: 604 169 984
e-mail: lidka.wiselkova@seznam.cz


T-klub v Oldřichovicích (Slezská církev evangelická a. v.)

T-klub je volnočasový klub pro mladé z Oldřichovic na Tyrské a okolí. Na pravidelných setkáních mladí lidé společně hrají stolní i kolektivní hry, na workshopech se učí novým dovednostem, sledují krátké filmy, diskutují o životních otázkách mladých lidí. Pořádají také sportovní akce, akční kluby, výlety, víkendovky, aj.
Kontakt: Kateřina Niemcová, tel: 737 523 225,
e-mail: katerina-n@centrum.cz


Taneční klub Elán, z. s.

Taneční klub Elán se zabývá standardními a latinskoamerickými tanci. V letošním roce slaví 30. výročí od svého vzniku. Za tuto dobu vychoval desítky mistrů ČR a reprezentantů MS. Tréninky se konají po celý týden na ZŠ Bezručova a jsou zaměřené na všechny věkové skupiny.
Kontakt: Ewa Troszok, tel: 777 078 064
e-mail: tkelantrinec@gmail.com


Taťána Hupková, instruktorka ZUMBY

ZUMBA kids jsou lekce určené pro děti. Děti milují pořádně to roztočit na hudbu, třást se a vrtět se spolu s kamarády. Tak proč by neměly získat kondičku právě tímto způsobem? Zumba program je pro tyto lekce speciálně upravený vzhledem k psychologickým a fyziologickým potřebám dětí. V rámci lekcí probíhají soutěže a další skvělá zábava.
Kontakt: Taťána Hupková, tel: 603 239 948
e-mail: vlakosil@volny.cz


TJ TŽ Třinec

Tělovýchovná jednota TŽ zastřešuje sportovní oddíly a kluby ve městě. Některé z nich se podíljí na organizaci prázdninových akcí.


TJ TŽ Třinec, Oddíl atletiky

Oddíl atletiky má v současné době přes 400 členů. Patří mezi nejúspěšnější oddíly naší TJ TŽ. Její členové každoročně získávají tituly mistrů republiky ČR v kategoriích žáků, dorostu i dospělých.
Kontakt: Emilie Szmeková, tel: 558 993 324
e-mail: atletikatrinec@centrum.cz


TJ TŽ Třinec, Oddíl házené

Členská základna házené má přes 180 členů. Na prázdninové akci si děti vyzkouší miniházenou 4+1, to je hra pro začínající házenkáře, při které volnějším a zábavnějším způsobem získávají lásku ke sportu a kromě základní techniky hry s míčem se naučí i koordinaci pohybu, získají fyzickou kondici, samostatnost a sebedůvěru, začlení se do kolektivu a naučí se hrát fair play.
Kontakt: Jana Rzymanová, tel: 775 971 119
e-mail: tjtztrinec@gmail.com


TJ TŽ Třinec, Oddíl sportovní gymnastiky

Oddíl sportovní gymnastiky působí pod vedením zkušených trenérů v moderní gymnastické tělocvičně třinecké sportovní haly STaRS a jeho základna čítá přes 100 členů. O prázdninách si děti mohou vyzkoušet cvičení na různém nářadí jako kladina nebo hrazda a také si zaskákat na trampolíně.
Kontakt: Radek Sliž, tel: 731 376 703
e-mail: slizr@seznam.cz


TOM 1303 Maracaibo

Turistický oddíl mládeže je součástí Asociace TOM ČR a také KČT Třinec. Byl založen v roce 1975. Hlavní náplní je turistika - pěší, vodní, cyklo i lyžařská. Oddíl vedou akreditovaní vedoucí. Na schůzkách ve vlastní loděnici, víkendovkách i táborech se zaměřují na prožitkovou výchovu.
Kontakt: Martin Strnad, tel: 777 070 127
e-mail: tom.maracaibo@gmail.com


Kontakt: tel. 558 306 195