Organizátoři

Statutární město Třinec, odbor ŠKaTV

Hlavní organizátor celoměstské prázdninové hry. Statutární město Třinec významně podporuje aktivity zaměřené na volný čas dětí a mládeže a touto akcí přispívá k vytváření partnerství města a neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Společně s městem jsou hlavními organizátory prázdninové akce Prázdniny v 3nci Knihovna Třinec a Dům dětí a mládeže.
Kontakt: Romana Ševečková, tel: 558 306 195
e-mail: romana.seveckova@trinecko.cz


Knihovna Třinec, příspěvková organizace města

Třinecká knihovna, to není jen půjčování knih a velkého množství her, ale také spousta dalších aktivit. Každoročně zde proběhne téměř 400 akcí pro děti, například čtenářské lekce pro školy a školky, různé netradiční soutěže či odpolední volnočasové kluby MRKni nebo Čteme s nečtenáři. S knihovnou můžete zažít Pohádkový les, Večerníčky naživo, nocování v knihovně a jiná pohádková dobrodružství. A také je možné, že v Knihovně pro děti potkáte knihovnického vlčka, se kterým ale rozhodně nezvlčíte! Knihovna je zkrátka skvělým místem, kde můžete trávit volný čas. Přijďte se přesvědčit!
Kontakt: Martina Wolna, tel: 558 999 100, 776 334 278
e-mail: knihovna@knihovnatrinec.cz


Dům dětí a mládeže Třinec (DDM), příspěvková organizace města

DDM je volnočasová organizace pracující s dětmi, mládeží, ale i s dospělými členy. Nabízí přes 100 kroužků nejrůznějšího zaměření od výtvarných, sportovních, přes technické až po sólový zpěv. Kroužky vedou zkušení, kvalifikovaní vedoucí (trenéři, lektoři, učitelé…) Dále nabízí dětem pestrou škálu nejrůznějších akcí a prázdninových činností. Motto: Kdo si hraje, nezlobí.
Kontakt: Zdeněk Walach, tel: 558 989 010
e-mail: reditel@ddmtrinec.cz


Awana - dětský klub

Awana je ve zkráceném názvu mezinárodní misijní organizace pro děti (Awana International), která má svou pobočku Awana ČR v České republice. Awana je také klubový křesťanský program realizován pod záštitou křesťanského sboru upravený pro jednotlivé věkové kategorie od prvňáčků po sedmáky. Kromě křesťanských hodnot vede děti ke vzájemné úctě a kamarádství prostřednictvím sportovních her a soutěží ve čtyřech družstvech.
Kontakt: Daniel Konderla, tel: 605 180 234
e-mail: danielkonderla@volny.cz


BUNKR, o. p. s.

Nezisková organizace BUNKR nabízí sociální služby dětem a mladým lidem (Klub Bunkr, Streetwork v Třinci). Klade si za cíl ovlivňovat způsob trávení volného času (Hudební zkušebna Bunkryt, Studentský tým) a účastní se činností zaměřených na rozvoj dobrovolnictví (Evropská dobrovolná služba). Spolupodílí se na organizaci akcí jako Týden pro rodinu, Studentský ples či Bunkrytfest. Organizace rovněž poskytuje odborné činnosti určené rodinám (Služby pěstounům) a provozuje Komunitní centrum Borek, kde se mohou lidé z Borku potkávat a trávit společně čas.
Kontakt: Roman Brzezina, tel: 604 486 851
e-mail: brzezina@bunkr.cz


Čajovna "V pohodě"

Třinecká čajovna nabízí příjemné posezení s vůní orientu. Čas od času se zde konají různé zajímavé akce, například koncerty, promítání, přednášky, divadélka, výstavy či ochutnávky.
Kontakt: Tomáš Wylegala, tel: 608 759 139
e-mail: t.wylegala@seznam.cz


Fotbal Třinec, zapsaný spolek

Fotbalový klub má 95letou tradici (rok založení 1921) a patří mezi nejlepší kluby v České republice. Téměř 350 aktivních fotbalistů je rozděleno do 14 družstev a účastní se vrcholových soutěží Fotbalové asociace České republiky. Klub se snaží zajišťovat co nejlepší podmínky pro výchovu budoucích fotbalistů. O děti se starají profesionální trenéři s nejvyšší trenérskou licencí. Mezi nejoblíbenější akce pro děti se řadí Den dětí, Letní kemp přípravek či Noc s fotbalem.
Kontakt: Petr Sostřonek, tel: 602 965 756
e-mail: infomladez@fotbaltrinec.cz


Hasičský záchranný sbor Třinec

Hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS") je součástí Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
Kontakt: Jan Ćmiel, tel: 950 721 133
e-mail: jan.cmiel@hzsmsk.cz


HC Oceláři Třinec, občanské sdružení

Hokejový klub v Třinci má bohatou mládežnickou základnu. Její činnost zastřešuje občanské sdružení HC Oceláři. Trenéři žáků a mládeže i letos pro děti připravili letní bruslení.
Kontakt: Jan Peterek, tel: 603 234 015
e-mail: jan.peterek@hcotrinec.cz


Hvězdárna Mikuláše Koperníka

Hvězdárna začala pracovat v roce 1955 a v současnosti spadá pod Dům dětí a mládeže Třinec. Hvězdárna disponuje třemi refraktory, což jsou speciální čočkové dalekohledy. Pravidelně pořádá pozorování oblohy pro veřejnost.
Kontakt: David Vodecký, tel: 776 182 919
e-mail: DavidVodecky@email.cz


KARAVANA, z.s.

KARAVANA se zaměřuje na práci s mladými lidmi, organizuje prožitkové programy pro třídní kolektivy, besedy, koncerty, víkendové pobyty. Aktuálně realizuje projekt Zdaravý styl, ve kterém vzdělává zájemce v oblasti zdravé výživy.
Kontakt: Jitka Dudysová, tel: 601 570 538
e-mail: karavana7@seznam.cz


Kino Kosmos, příspěvková organizace města

Třinecké kino je moderní kino s možností promítání 3D filmů, s nejnovějším zvukovým vybavením, příjemnými sedačkami. Kromě běžného promítání pořádá např. dětská představení Bijásek, projekce pro seniory, konají se zde festivaly Třinecké filmové léto, Jeden svět a mnoho jiných akcí.
Kontakt: Regina Szpyrcová, tel: 558 996 700
e-mail: kino-kosmos@seznam.cz


Magistrát města Třince, odbor dopravy

Odbor dopravy se mimo jiné také zaměřuje na dopravní výchovu dětí a mládeže, a to především organizováním dopravních soutěží v rámci BESIPu.
Kontakt: Jana Kostková, tel: 558 306 297
e-mail: jana.kostkova@trinecko.cz


Magistrát města Třince, odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí provozuje Klub seniorů, který nabízí seniorům a osobám se zdravotním postižením z Třince a okolí prostor k aktivnímu trávení volného času – aktivizační služby, zájmové kluby, kurzy a další smysluplné aktivity, které preventivně působí proti možnému sociálnímu vyloučení těchto osob a pozitivně ovlivňují kvalitu jejich života. V Klubu je možné využít např. kurz jógy pro seniory, cvičení na míčích, navštívit Klub vařečku, Klub šikovných rukou, dozvědět se zajímavosti v Seniorgymnáziu, zahrát si kulečník a mnohé další.
Kontakt: Daniela Nieslaniková, tel: 558 993 756
e-mail: daniela.nieslanikova@trinecko.cz


Martynkova obora Bahenec

Obora se nachází v malebném prostředí Beskyd u Písku u Jablunkova. Zaměřuje se na chov lesní zvěře a především na záchranný chov tetřeva hlušce. Je zde vybudováno školící středisko, které poskytuje veškerý komfort potřebný ke vzdělávání a je ideálním místem pro pořádání firemních školení, konferencí, prezentací, firemních akcí a seminářů.
Kontakt: Josef Kulig, tel: 605 916 121
e-mail: info@seminarehlusec.cz


Mateřské centrum Sluníčko

MC Sluníčko Třinec je občanské sdružení, zajišťující volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi. Prostřednictvím těchto aktivit vytváří dětem podnětné prostředí v kolektivu vrstevníků, kde mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti.
Kontakt: Olga Heczková, tel: 777 130 331
e-mail: heczkova.olga@seznam.cz


Městská policie Třinec

Městská policie Třinec je orgánem obce jež se podílí na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Mezi úkoly, které městská policie plní, patří mimo jiné přispívání k ochraně osob a majetku, dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, na prevenci kriminality, odhaluje přestupky a jiné správní delikty.
Kontakt: Robert Sikora, tel: 558 999 688
e-mail: robert.sikora@trinecko.cz


Občanské sdružení Tyra

Občanské sdružení Tyra se snaží oživit kulturní a společenský život v Tyře a přispívat k jeho zkvalitnění. Cílem sdružení je přispět k rozvoji turismu v obci, obnova hřiště, zřízení dalších míst pro trávení volného času, péče o vzhled obce, ochrana přírody a krajiny, rozvoj a podpora kulturního a sportovního života v obci.
Kontakt: Eva, Haltofová, Pavlína Köhler, tel: 776 370 580
e-mail: info@tyra.cz


PRO NORTH CZECH, a. s.

Společnost se zabývá oblastí autoservisů a pneuhospodářství. Její služby jsou zaměřeny na osobní i nákladní automobily, zejména na celou škálu pneuservisních úkonů. Společnost však myslí také na děti. Zvláštní pozornost věnuje nejmenším "zákazníkům", pro které pravidelně pořádá soutěže s cílem posílit bezpečnost silničního provozu.
Kontakt: Kateřina Hudečková, tel: 605 201 011, 558 999 888
e-mail: hudeckova@pronorth.cz


Royal Rangers

Organizace pro děti a mládež působící na základě křesťanské morálkya etiky. Připravujeme pro děti pravidelnou klubovou činnost, zájmové akce, víkendové pobyty, tábory, apod. Nabízí dětem možnost skrze dobrodružství objevovat a rozvíjet své schopnosti a učit se je používat nejen ke svému prospěchu. RR se řídí zlatým pravidlem: “Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.”


Royal Rangers, 4. přední hlídka

Oddíl Royal Rangers působící v Oldřichovicích.
Kontakt: Daniel Kaleta, tel: 739 524 851
e-mail: danielkaleta@seznam.cz


Royal Rangers, 5. přední hlídka

Oddíl Royal Rangers působící ve Starém Městě.
Kontakt: Timotej Tomíček, tel: 776 622 166
e-mail: timektom@seznam.cz


Skautské středisko Hraničář Třinec

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Je plný netradičních zážitků a dobrodružství, které lze prožít uprostřed skal a lesů stejně tak jako v městských ulicích a zákoutích. Rozvíjí tvořivost i sportovního ducha, je ostrovem pohody a kamarádství. Sbližuje lidi rozmanitých kultur, vede je k nezištnosti a odvaze.
Kontakt: Jiří Faruga, tel: 604 753 568
e-mail: j.faruga@seznam.cz


Slezská církev evangelická a.v. - Farní sbor Třinec

Klub Hutničáci se stal pravidelnou činností sboru, děti od 6 do 14 let se společně scházejí a provozují různorodé aktivity - výtvarné práce, hry, soutěže, hudební chvilky, promítají filmy.
Kontakt: Magdalena Niemczyková, tel: 721 456 636
e-mail: magniem@icloud.com


STaRS, příspěvková organizace města

Předmětem činnosti organizace je poskytování služeb v oblasti sportovního vyžití široké veřejnosti města Třince a přilehlých obcí. Ke sportovnímu a relaxačnímu využití nabízí krytý bazén, saunu, minigolf, víceúčelovou halu, fotbalová hřiště, víceúčelové hřiště na sídlišti Sosna, městská dětská hřiště a třinecký lesopark.
Kontakt: Helena Novotná, tel: 725 685 061
e-mail: helena.novotna@starstrinec.cz


T-klub v Oldřichovicích (Slezská církev evangelická a. v.)

T-klub je volnočasový klub pro mladé z Oldřichovic na Tyrské a okolí. Na pravidelných setkáních mladí lidé společně hrají stolní i kolektivní hry, na workshopech se učí novým dovednostem, sledují krátké filmy, diskutují o životních otázkách mladých lidí. Pořádají také sportovní akce, akční kluby, výlety, víkendovky, aj.
Kontakt: Kateřina Niemcová, tel: 737 523 225,
e-mail: katerina-n@centrum.cz


Taťána Hupková, instruktorka ZUMBY

ZUMBA kids jsou lekce určené pro děti. Děti milují pořádně to roztočit na hudbu, třást se a vrtět se spolu s kamarády. Tak proč by neměly získat kondičku právě tímto způsobem? Zumba program je pro tyto lekce speciálně upravený vzhledem k psychologickým a fyziologickým potřebám dětí. V rámci lekcí probíhají soutěže a další skvělá zábava.
Kontakt: Taťána Hupková, tel: 603 239 948
e-mail: vlakosil@volny.cz


TJ TŽ Třinec Šachový oddíl

Členy šachového oddílu jsou hráči od 8 do 84 let, kteří reprezentují Třinec ve všech postupových soutěžích družstev dospělých od extraligy až po okresní přebor, družstva žáků a dorostů se účastní 1. ligy dorostu a krajských přeborů žáků. Oddíl tradičně pořádá v DDM kroužky pro úplné začátečníky již od 5 let i pro mírně pokročilé, z nichž nejlepší pak přecházejí na individuální trénink. Šachy může hrát každý, děti v mateřské školce i důchodci. U dětí tato hra pomáhá rozvíjet logické myšlení, seniorům pomáhá udržet duševní svěžest až do vysokého věku. Rádi mezi námi uvítáme každého nového zájemnce o šachy.
Kontakt: Alena Sikorová, tel: 724 412 642
e-mail: alena.s@net.tvtrinec.cz


TJ TŽ Třinec, Oddíl atletiky

Oddíl atletiky má v současné době přes 400 členů. Patří mezi nejúspěšnější oddíly naší TJ TŽ. Její členové každoročně získávají tituly mistrů republiky ČR v kategoriích žáků, dorostu i dospělých.
Kontakt: Emilie Szmeková, tel: 558 993 324
e-mail: atletikatrinec@centrum.cz


TOM 1303 Maracaibo

Turistický oddíl mládeže je součástí Asociace TOM ČR a také KČT Třinec. Byl založen v roce 1975. Hlavní náplní je turistika - pěší, vodní, cyklo i lyžařská. Oddíl vedou akreditovaní vedoucí. Na schůzkách ve vlastní loděnici, víkendovkách i táborech se zaměřují na prožitkovou výchovu.
Kontakt: Martin Strnad, tel: 777 070 127
e-mail: tom.maracaibo@gmail.com


TRISIA, a.s. Muzeum Třineckých železáren a města Třince

Posláním muzea je vytvářet, uchovávat a zpřístupňovat zvláštní druh paměti, kterým jsou autentické doklady vývoje přírody a společnosti, uchovávané v muzeu jako sbírky (sbírkové předměty). Muzeum zpřístupňuje své sbírky za účelem vzdělávání, poznání, výchovy a zábavy. Muzeum je pobočkou kulturního domu TRISIA, a.s. Muzeum spravuje stálou expozici, dvě výstavní síně, galerii Na schodech a maketu Třineckých železáren.
Kontakt: Eva Zamarská, tel: 558 535 882
e-mail: muzeum@trz.cz


Kontakt: tel. 558 306 195